Ulosottoon lievennyksiä koronaepidemian vuoksi

18.5.2020

Toukokuun alussa ulosottolainsäädäntöön säädettiin koronaepidemian vuoksi väliaikaisia lievennyksiä ulosottomenettelyihin. Ulosottomiesten oikeutta myöntää velalliselle maksuaikaa pidennettiin kolmesta kuuteen kuukauteen. Ulosottoon voidaan myöntää vapaakuukausia koronaepidemian aiheuttamien maksuvaikeuksien vuoksi, mikäli ulosmittaus on jatkunut yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti vuoden. Mikäli velallinen on elinkeinotoimintaa harjoittava yksityishenkilö, hänen saamastaan toistuvasta elinkeinotulosta voidaan jättää ulosmittaamatta enemmänkin kuin viisi kuudesosaa, mikäli hänen maksukykynsä on heikentynyt koronaepidemian tai siitä aiheutuneiden poikkeusolojen vuoksi.

Ulosottomiesten edellytetään aktiivisesti ohjeistavan ulosottovelallisia näistä ja muista lievennyksistä, jotka koronaepidemian vuoksi rajoittavat täytäntöönpanoa. Lievennykset ovat voimassa 1.5.–31.10.2020 ja niitä on sovellettava myös lain voimassaoloaikana tehtäviin ulosottoihin, jotka ovat tulleet vireille ennen 1.5.2020.

YritysjuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki