Kumppanikolumni Kaupallinen yhteistyö: Alma Talent

Uuden edessä – tavoitteena KLT-pätevyys

KLT-tutkintoon valmistautuminen on urakka, joka nostaa taloushallinnon asiantuntijan osaamisen uudelle tasolle. Lue kokeneiden KLT-asiantuntijoiden näkemykset tutkinnon tuomista hyödyistä ja tenttiin valmistautumisesta.
6.6.2022

KLT-valmentaja Juuli Ahosola.

Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto KLT on ollut muutaman viime vuoden aikana erittäin suosittu tilitoimisto Talenomilla. Eikä suotta, tutkinnon suorittaneet taloushallinnon asiantuntijat ovat saaneet moninkertaisen hyödyn tutkinnosta. Riina Ingström kertoo, että hänen työnkuvansa on monipuolistunut tutkinnon suorittamisen jälkeen merkittävästi.

– Olen saanut haastavampia työtehtäviä; ratkon nyt esimerkiksi konserniasiakkaiden erityiskysymyksiä. Kaikkea ei tarvitse osata ulkoa, vaan osaan etsiä relevanttia tietoa. Siten ongelmanratkaisu on helpottunut. Olen saanut myös runsaasti itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihini, Ingström listaa.

Riina Ingström kokee, että tutkinnon suorittamisen jälkeen ongelmanratkaisu on helpottunut, kun tietää, mistä etsiä tietoa.

Samoja tuntoja on myös Talenomin palvelupäällikkö Niina Santalalla. Hän suoritti tutkinnon heti kun se oli mahdollista kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen.

Niina Santalalle urapolku oli selvä: hän tähtäsi KLT-tutkintoon heti, kun kolmen vuoden työkokemus tuli täyteen.

Nuori palvelupäällikkö kokee saaneensa lisää arvostusta sekä talon sisällä että asiakkaiden parissa. Hän kertoo konkreettisen esimerkin asiakkaasta, joka itse kokeneena talousalan ammattilaisena ei aiemmin aina hyväksynyt Santalan perusteluja.

– Kun sain tutkinnon tehtyä, hänen asenteensa muuttui heti suotuisammaksi. Nykyisin voimme kommunikoida hyvin ja hän arvostaa selkeästi enemmän päätöksiäni. Hän kysyy jopa neuvoja joidenkin säädöksien kohdalla, Santala myhäilee.

Talenom järjestää työntekijöilleen KLT-valmennusta, jonka avulla tenttijät saavat kattavan valmistautumisen vaativaan tutkintoon. Valmennusta useamman vuoden vetänyt, johtava asiantuntija, KLT Juuli Ahosola sanoo, että tenttiin valmistautuessa voi nostaa oman osaamisensa aivan uudelle tasolle.

– Tutuksi tulevat esimerkiksi työssä tarvittavat lait, asetukset ja normit. Samalla henkilö ymmärtää paremmin, mitä asioita ei hallitse ja mitä puolestaan hallitsee: tutkinnon avulla hän oppii soveltamaan työssään paremmin jo olemassa olevaa laajaa tietopääomaansa.

KLT-tutkinto tukena jokapäiväisessä työssä

Vaikka monet työt automatisoituvat, taloushallinnon asiantuntijoita tarvitaan edelleen.

– Aiemmin kirjanpitäjän työnkuva sisälsi paljon rutiinitöitä. Nykyisin hän on yrityksen kokonaisvaltainen asiantuntija, joka auttaa asiakasta kirjanpidon lisäksi myös sisäisen laskennan ja hallinnon asioissa. Erityisesti vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot korostuvat, Juuli Ahosola sanoo.

– Koska talous ja liike-elämä monimuotoistuvat, tulee asiantuntijoiden pohdittavaksi koko ajan uusia asioita, joihin täytyy perehtyä ja löytää ratkaisuja. Nykyisin tehdään paljon myös asiakaspalvelutyötä; taloushallinnon asiantuntijan profiili ei ole enää yksinäinen puurtaja, vaan asiakkaita tukeva, neuvokas henkilö, joka tarttuu herkästi puhelimeen.

Automaatit hoitavat perustapaukset, mutta monimutkaiset, ongelmanratkaisukykyä vaativat tilanteet jäävät alan asiantuntijoiden kontolle.

– Siksi KLT-tutkinto on ehdottomasti paikallaan, se lisää huomattavasti tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaitoja ja antaa taloushallinnon asiantuntijoille lisää varmuutta työntekoon, kiteyttää Ahosola.

Keskity tärkeimpiin osa-alueisiin

Sekä Riina Ingström että Niina Santala lukivat vanhoja tenttejä valmistautuessaan omaan tulikokeeseensa. Siten tulivat tutuiksi sekä yleisimmät kysymykset että oikea vastaustekniikka.

– Koska tentissä ei ole paljon aikaa suhteessa sen laajuuteen, kaikkiin kysymyksiin ei ehdi vastata täydellisesti. Siksi kannattaa keskittyä aihealueeltaan tutuimpiin kysymyksiin, kertoo Ingström.

KLT-valmentaja Juuli Ahosola neuvoo puolestaan panostamaan omiin mielenkiinnon kohteisiin sekä niihin osa-alueisiin, joilla kokee osaamisen puutetta.

– Koska kirjallisuusluettelo on valtava, kannattaa priorisoida eli tutustua työnsä kannalta tärkeimpiin osa-alueisiin. Se tukee tentistä suoriutumista sekä myös jokapäiväisiä työtehtäviä.

Juuli Ahosola painottaa oman talon valmennusringin tärkeyttä.

– Se on syy siihen, miksi Talenomilla on valmistunut niin paljon KLT-asiantuntijoita. Jos jokainen olisi valmistautunut tenttiin yksin, se olisi ollut heille paljon haastavampaa. Koulutustapaamiset tuovat ryhtiä opiskeluun, ja ryhmäpaine motivoi osallistumaan niihin.

Tavoitteena KLT-tutkinto?

Suomen johtava ammattikirjakustantaja Alma Talent tarjoaa KLT-tenttijälle kaiken osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon tarvittavan ammattitiedon.

Tentin aineistoluetteloon kuuluu Alma Talentin teoksia, jotka tarjoavat aina ajantasaisen tiedon KLT-asiantuntijan eri osaamisalueilla. Osallistutko KLT-tenttiin? Varmista onnistumisesi ja tilaa nyt edullinen käyttöoikeus Alma Talentin KLT-kirjallisuushyllyyn.

Teksti: Päivi Tolonen
Kuvat: Tapio Yliaho

KumppanikolumniUusimmat Artikkelit
Katso kaikki