Tilaus- ja käyttöehdot

Tilisanomat-lehden, tilisanomat.fi-verkkopalvelun ja taloushallintoliitto.fi-verkkopalvelun käyttöehdot

Käyttöehtojen soveltamisala

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Suomen Taloushallintoliitto ry:n tuottamiin ja ylläpitämiin sisältöpalveluihin (jäljempänä ”Palvelu”). Näitä sisältöpalveluja ovat taloushallintoliitto.fi-verkkopalvelu ja sen sisällöt, Tilisanomat-lehti ja sen sisällöt sekä tilisanomat.fi-verkkopalvelu ja sen sisällöt. Käyttämällä Palvelua henkilö (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy palvelun käyttöehdot. Palvelu voi sisältää sekä maksullisia että maksuttomia sisältöjä.

Palvelun käyttö- ja tekijänoikeudet

Suomen Taloushallintoliitto ry:n Palvelujen sisällöt (”Sisältö”) on suojattu tekijänoikeudella. Käyttäjä ei saa levittää, antaa tai esittää sisältöä yleisön saataville ilman Suomen Taloushallintoliitto ry:n antamaa suostumusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osien julkaisemiseen, edelleen luovuttamiseen tai tekijänoikeutta rikkovaan käyttöön ilman Suomen Taloushallintoliitto ry:n antamaa suostumusta. Palvelun kaikki omistusoikeudet ovat Suomen Taloushallintoliitto ry:llä, sen sopimuskumppaneilla tai muilla Palveluun sisältöä tuottavilla tahoilla.

Suomen Taloushallintoliitto ry:n Palvelujen Sisältöjä tai Käyttäjän käyttäjätunnuksia ei saa syöttää minkäänlaiseen koneoppimista hyödyntävään tai tekoälypohjaiseen työkaluun tai palveluun, joka hyödyntää syötettyjä sisältöjä omaan tai kolmansien osapuolten käyttöön tai tuottaa Sisällön pohjalta sisältöä (myös tekijänoikeuslaki 13b § 1. momentin mukainen käyttö). Myöskään automaattisia tai manuaalisia järjestelmiä, hakurobotteja, koneita tai algoritmejä ei saa käyttää Palvelujen, Sisältöjen tai niiden osien lukemiseen tai hyödyntämiseen tai käyttäjätunnusten hyödyntämiseen. Tekoälypohjaisen tai koneoppimista hyödyntävän palvelun kehittäminen tai kouluttaminen Palvelun sisällön avulla on kiellettyä ilman Suomen Taloushallintoliitto ry:n antamaa suostumusta.

Palvelua tai sen sisältöä ei saa käyttää lainvastaiseen toimintaan. Palvelusta ei saa kerätä tai tallentaa muiden Käyttäjien henkilötietoja. Palvelua ei saa käyttää luvattoman tietoliikenteen välittämiseen tai Suomen Taloushallintoliitto ry:n edustajana esiintymiseen.

Tilisanomat-tilaus

Tilisanomat-tilaus voi olla painettu lehti, verkkosivun lukuoikeus (henkilökohtainen käyttäjätunnus, organisaation joukkolukuoikeus tai organisaation ip-osoitteeseen pohjautuva lukuoikeus) tai näiden yhdistelmä. Tilaus voi olla kestotilaus, vuositilaus tai tilaus voi koskea ainoastaan painetun lehden yhtä irtonumeroa. Tilausten hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitettuna aikana.

Palvelujen käyttäjätunnukset

Taloushallintoliitto.fi-verkkopalvelun ja tilisanomat.fi-verkkopalvelun käyttäjätunnukset ovat käyttäjäkohtaisia. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa muiden kuin Käyttäjän käyttöön. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksiensa käytöstä. Suomen Taloushallintoliitto ry:llä on oikeus rajoittaa käyttäjätunnusten käyttöä tai sulkea pääsy Palveluun, jos käyttäjätunnuksia käytetään väärin.

Organisaation käyttöön annettu käyttöoikeus Palveluun perustuu organisaation Suomen Taloushallintoliitto ry:lle ilmoittamaan käyttäjämäärään. Jos sopimuksen mukainen käyttäjämäärä kasvaa, organisaatio on velvollinen ilmoittamaan tästä Suomen Taloushallintoliitto ry:lle ja sopimaan laajemmasta käyttöoikeudesta.

Tilisanomat-lehden ja verkkopalvelun tilausmuodot

Kestotilaus on voimassa toistaiseksi. Tilaus jatkuu automaattisesti kulloinkin voimassa olevaan kestotilaushintaan, ellei tilausta muuteta tai irtisanota kuukautta ennen laskutusjakson päättymistä. Tilaukset voidaan aloittaa mistä ilmestymispäivästä tahansa.

Vuositilaus on määräaikainen ja voimassa tilauskauden ajan, jonka jälkeen se päättyy ilman erillistä ilmoitusta. Tilaukset voidaan aloittaa mistä ilmestymispäivästä tahansa.

Tilauskausi on yksi vuosi tilauksen alkamisesta.

Maksaminen

Voit pyytää laskun tilauksesta joko paperisena tai verkkolaskuna. Tilaus laskutetaan yhdessä erässä, vuosi kerrallaan.

Tilisanomat-lehden ilmestymisajat

Tilisanomat-lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Vuonna 2024 ilmestymispäivät ovat 19.1., 8.3., 10.5., 30.8., 11.10. sekä 5.12.

Tilisanomat-tilauksen peruuttaminen

Tilaaja voi irtisanoa kestotilauksensa missä vaiheessa tilausta tahansa kuitenkin niin, että tilaus päättyy jo maksetun jakson loppuun. Tilauksen voi peruuttaa puhelimitse soittamalla numeroon 09 6850 5755 tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@taloushallintoliitto.fi.

Määräaikaiset tilaukset päättyvät automaattisesti tilausjakson jälkeen.

Henkilötietojen käyttö

Käyttäjän nimi- ja yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa Suomen Taloushallintoliitto ry:n viestintä- ja markkinointitarkoituksiin. Voit halutessasi kieltää käytön ilmoittamalla siitä Tilisanomien tilaajapalveluun osoitteeseen asiakaspalvelu@taloushallintoliitto.fi.

Rekisteriseloste ja tietoja henkilötietojen käsittelytoimista

Sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, Sisältöihin sekä Palvelusta tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehdot tulevat voimaan 1.6.2024 ja ovat voimassa toistaiseksi.