Oma lähipiirimääritelmä pörssiyhtiöille ja muille yhtiöille

26.8.2019 Taloushallintoliitto Kuva iStock

Osakkeenomistajan oikeudet -nimisen EU-direktiivin voimaansaattaminen toi kesäkuussa 2019 osakeyhtiölakiin laajan ja suppeamman lähipiirimääritelmän. Laajemman – pörssiyhtiöille suunnatun – lähipiirimääritelmän osalta osakeyhtiölaki sisältää viittauksen kansainvälisten IAS-asetuksella hyväksyttyjen tilinpäätösstandardien mukaiseen määritelmään, johon myös kirjanpitoasetuksessa viitataan.

Toisessa eli pien- ja mikroyritysten sovellettavaksi tarkoitetussa tilinpäätösasetuksessa lähipiiriä kutsutaan intressitahoksi. Tällä on haluttu korostaa, että asetuksessa lähipiiriin kuuluvia ei määritellä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti. Lähipiirisäännöksiä sovelletaan muun muassa lähipiirilainojen ja vakuuksien esittämiseen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä ja pörssiyhtiöiden osalta lisäksi muun muassa esteellisyyteen johdon ja osakkeenomistajien päätöksenteossa.

YritysjuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki