CTA Paikka
CTA Paikka

Hinnan alennuksen määräytymiskriteerit

20.8.2011
harri
Harri Vento

Tapauksessa KKO 2007:8 oli kyse tilanteesta, jossa A oli ostanut B:ltä kiinteistön ja havaittuaan siinä laatuvirheen myynyt sen tappiolla edelleen. Sen jälkeen B oli velvoitettu korvaamaan A:lle hinnanalennusta ns. salaisen virheen perusteella. Kysymys oli B:n velvollisuudesta korvata A:lle tämän edelleen myynnissä kiinteistönvälittäjälle maksama välityspalkkio.

Korkein oikeus lähti siitä, että hinnanalennus määrätään kiinteistön kaupassa vähentämällä sovitusta kauppahinnasta virheellisen kiinteistön arvo kaupantekohetkellä. Tämä arvo ei riipu siitä, päättääkö ostaja pitää kiinteistön vai myydä sen edelleen. Kiinteistön edelleen myymisestä aiheutuvat kustannukset eivät ole siten Korkeimman oikeuden sellainen kuluerä, joka voitaisiin ottaa huomioon arvioitaessa kiinteistön arvoa. Hinnanalennuksen tarkoituksena on hyvittää ostajalle kaupan kohdetta rasittava virhe. Virheestä ei sellaisenaan seuraa, että ostajan olisi pakko myydä kiinteistö edelleen. Kun A on kuitenkin päättänyt myydä virheellisen kiinteistön edelleen, vastaa hän itse tästä kaupasta aiheutuneista kustannuksista.

Kiinteistönvälittäjän palkkiota ei siten voida korvata hinnanalennuksena.

Ratkaisut: yhtiöoikeusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki