Henkilö­sivukulujen ja palkan suhde

Yritykset joutuvat miettimään henkilösivukulujen määrää suhteessa palkkaan hinnoittelussa, aktivoinneissa ja omakustannushinnan laskennassa.
25.8.2022
Tommi Colliander toimitusjohtaja, Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy

Henkilösivukuluja laskettaessa summat perustuvat aina jonkin verran arvioon. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi sairausajan palkkojen määrä vaihtelee hyvinkin paljon eri ajanjaksoina. Alla yksi esimerkki henkilösivukulujen laskennasta:

Työajan palkka 20,00 €
Loma-ajan palkka 18,00 %
Työajanlyhennysvapaa 7,70 %
Sairausajan palkka 2,00 %
Yhteensä 27,70 %  25,54 €
Sairausvakuutusmaksu 1,34 %
Tyel-maksu 18,70 %
Työttömyysvakuutusmaksu 0,50 %
Tapaturmavakuutusmaksu 0,70 %
Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,06 %
Yhteensä 21,30 %  30,98 €

Työajan palkka

Työntekijälle maksetaan työajan palkka, joka on yleensä tuntiperusteinen, kuukausipalkkaperusteinen tai erilaisiin urakoihin perustuva. Laskettaessa palkan todellista kustannusta on otettava huomioon kaikki vapaa-ajan palkat, kuten esimerkiksi vuosilomapalkat, työajanlyhennyskorvaukset, palvelusvuosilisät, sairaus- ja vanhempainajan palkat. Työajan palkkaan lisättävä summa on siis huomattavasti korkeampi kuin mitä suorat henkilösivukulut vakuutuksista ovat. Taulukossa on saatu laskettua sivukulut 54,9 prosenttiin työajan palkasta (30,98 – 20,00 = 10,98, eli 54,9 %).

Kokonaispalkka

Kokonaispalkka on palkka, johon on huomioitu työajan palkan lisäksi vapaa-ajan palkka. Henkilösivukustannukset kokonaispalkasta esimerkiksi vuonna 2022 ovat keskimäärin 20 prosenttia. Ne muodostuvat sairausvakuutusmaksusta (n. 1,34 %), työntekijän eläkevakuutusmaksusta (n. 18,70 %), työttömyysvakuutusmaksusta (n. 0,5 %), lakisääteisestä tapaturmavakuutusmaksusta (n. 0,7 %) ja ryhmähenkivakuutuksesta (n. 0,06 %). Kokonaispalkan henkilösivukulut taulukon mukaan (30,98 – 25,54 = 5,44 eli 21,3 % kokonaispalkasta).

Poikkeukset henkilösivukulujen laskennasta.

Merkittävinä poikkeuksina yllä mainittuihin keskimääräisiin prosentteihin ovat työntekijän eläkevakuutusmaksun yksilölliset ja puoliyksilölliset maksut, lakisääteisen tapaturmavakuutuksen alakohtaiset maksut sekä suurempien yritysten työttömyysvakuutusmaksun korotus hieman yli 2 miljoonan euron palkoista lähtien.

Palkkakustannukset hinnoittelun perusteena

Kun yritys hinnoittelee tuotteitaan, on tärkeää, että palkan kustannukset tulevat oikein laskettua. Jotta yrityksen kannattavuus turvataan, on tärkeää ottaa aina huomioon myös niin sanotut laskuttamattomat tunnit (siirrot, koulutus tms.), sekä kate, jolla katetaan kiinteät kulut ja saadaan aikaan voitollinen liiketoiminta.

Lyhyestä virsi kaunisUusimmat Artikkelit
Katso kaikki