Henkilö­yhtiön järkevä vero­suunnittelu

4.3.2024
Sirpa Koponen KLT

Verovelvollisen on mahdollista valita toiminimiyrityksen tulon jakaminen nettovarallisuuden perusteella ansio- ja pääomatuloksi. Pääomatulon osuus verotettavasta tuloksesta on joko nolla prosenttia, kymmenen prosenttia tai 20 prosenttia nettovarallisuudesta laskettuna. Henkilöyhtiöillä tuollainen valinta ei ole mahdollista, vaan pääoma- ja ansiotuloverotus lasketaan suoraan nettovarallisuuden perusteella ilman erillistä valintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että joillakin verovelvollisilla pienehköt tulot voivat ”päätyä” kokonaan pääomatuloverona verotettavaksi (30/34 prosenttia), vaikka tuo sama tulo ansiotulona käsiteltäessä voisi olla huomattavasti kevyemmin verotettu. 

Alla olevassa taulukossa on suuruusluokassaan yhden yhtiömiehen ansiotulo- ja pääomatulona verotettavien tulojen verot, ottaen huomioon yrittäjävähennys ja yksittäisen kunnan ja seurakunnan verotus.

Miten sitten tuon alemman ansiotuloveron voisi hyödyntää yhtiömiehen henkilökohtaisessa verotuksessa? Tulon määrää voidaan siirtää ansiotulona verotettavaksi eli käytännössä maksaa yhtiömiehelle palkkaa. 

Lisäykset ja vähennykset taseesta laskettaviin määriin

Kun lasketaan henkilöyhtiön taseen nettovarallisuus, on huomioitava myös mahdolliset maa-alueiden ja osakkeiden vertailuarvot, mikäli ne ovat korkeammat kuin mitä tase näyttää. Näiden lisäksi yhtiön verotuksessa huomioitavaa nettovarallisuutta lisää 30 prosenttia yhtiön maksamista palkoista. Yhtiön omaisuudessa voi olla myös niin sanottuun henkilökohtaiseen tulolähteeseen liittyviä varoja, joita ei lueta nettovarallisuuteen. Näitä ovat muiden muassa yhtiömiehen velat yhtiölle.

Yhtiömieskohtainen vähennys nettovarallisuuteen voi syntyä silloinkin, kun yhtiömies käyttää yhtiön asuntoa. Myös yhtiöosuuden hankintaan käytetty velka vähentää yhtiömiehen nettovarallisuutta. 

Miten veronmaksua järkevöitetään

Henkilöyhtiön on laadittava tilinpäätös hyvän kirjanpitotavan mukaan, muun muassa poistojen osalta. Jos ja kun veronalaista tuloa halutaan muokata, voidaan poistoja hyllyttää ja mahdollista toimintavarausta purkaa tai tehdä lisää. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, voidaan yhtiömiehille maksaa palkkaa, joka verotetaan ansiotulona. Mikäli yhtiön tilikautta on muutettu siten, että jonkin kalenterivuoden aikana ei pääty tilikautta, on palkanmaksu tuolle ajalle järkevää, jos yhtiömiehellä ei ole muita ansiotuloja. Yhtiömiesten muiden tulojen selvittäminen on kaikissa näissä tilanteissa järkevää.

Lisäohjeita löytyy kirjoittamalla vero.fi:ssä hakukenttään Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön nettovarallisuus.

Lyhyestä virsi kaunisUusimmat Artikkelit
Katso kaikki