Osakepalkkio on tarkoitus jakaa osittain rahana

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
14.4.2022
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Työntekijät on liitetty työnantajayrityksen osakepalkkiojärjestelmään. Yrityksen on tarkoitus antaa etu pääsääntöisesti osakkeina, mutta lisäksi maksetaan osa rahana. Rahaosuudella työnantaja haluaa auttaa työntekijöitä maksamaan verot palkkioista. Meneekö verojen lisäksi myös palkan muut sivukulut? 

Vastaus:

Osakepalkkiosta toimitetaan ennakonpidätys siinä vaiheessa, kun tulonsaaja on saanut omistusoikeuden osakepalkkioon. Edun arvoksi katsotaan osakkeen tai osuuden käypä arvo siis sillä hetkellä, kun työsuhdeoptiota käytetään, vähennettynä verovelvollisen mahdollisesti osakkeesta tai osuudesta ja työsuhdeoptiosta yhteensä maksamalla hinnalla.

Sosiaalivakuutusmaksuja ei makseta, jos palkkion lupaamisen jälkeen kuluu vähintään vuoden pituinen aika ennen kuin työntekijälle annetaan palkkiojärjestelmän mukainen etuus. Etuuden arvon tulee määräytyä osakkeiden arvonkehityksen perusteella. Kun osakepalkkion määrä on määritelty osakkeiden arvon mukaan, vaikka osa siitä (tai kokonaan) maksetaan rahana, ne käsitellään samalla tavoin. 

Osakepalkkion lupaamisen ja antamisen välisenä, alle vuoden pituisena, aikana osakepalkkiosta voi muodostua kuitenkin sosiaalivakuutusmaksujen alaista tuloa. Esimerkiksi silloin, kun työntekijän työsuhde päättyy vuoden ajanjakson aikana, syntyy velvollisuus maksaa sosiaalivakuutusmaksut siltä osin, kun työntekijä saa pitää etuuden. 

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki