Palkan­maksu arki­pyhä­päiviltä

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
8.5.2024
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Milloin työntekijälle on maksettava arkipyhäkorvaus? Meillä on useampi yritys asiakkaana, joilla ei noudateta työehtosopimusta. Osalla yrityksistä arkipyhäkorvaus maksetaan tuntipalkkaisille työntekijöille, mutta osalla ei makseta. Ja miten osa-aikaisille pitäisi arkipyhäkorvaus maksaa?

Arkipyhien osalta laki ei määrää palkkaa maksettavaksi, vaan palkanmaksuvelvollisuus perustuu alakohtaisiin työehtosopimuksiin. Niissä korvauksen maksuedellytykset vaihtelevat, joten sopimuksesta on varmistettava esimerkiksi työsuhteen kesto, työskentely arkipyhää ennen ja/tai jälkeen olevana päivänä sekä mahdollisen poissaolon vaikutus maksuvelvollisuudelle. Yleensä arkipyhä korvataan tuntipalkkaisille työntekijöille, jos se olisi muutoin työntekijän työpäivä, mutta työehtosopimuksissa voi olla sovittu korvausvelvollisuus muulloinkin. Myös korvauksen määrän laskeminen on alakohtaista.

Yrityksissä, joissa ei ole työehtosopimusta noudatettavana, voidaan silti maksaa arkipyhäkorvaukset yrityksessä olevan käytännön perusteella. Käytännön muodostumiseen lienee vaikuttanut osaltaan se, että koska kuukausipalkkaisilla arkipyhä on ylimääräinen vapaapäivä, niin tasapuolisuden vuoksi on haluttu vapaapäivä korvata myös tuntipalkkaisille.

Osa-aikaisille arkipyhä korvataan sovituilta päivittäisiltä työtunneilta pääsääntöisesti silloin, jos päivä olisi ollut työntekijän työpäivä. Esimerkiksi jos on sovittu kiinteät työpäivät tiistai-keskiviikko, niin silloin ei arkipyhäkorvausta makseta maanantaille tai perjantaille osuvilta arkipyhiltä. Tilanteissa, jossa työpäivät vaihtelevat viikoittain, voidaan arkipyhäkorvaus maksaa sovitun viikkotuntimäärän suhteessa, esimerkiksi 20 tuntia jaettuna 5 päivällä.

Mikäli kyseessä on vaihtelevan työajan sopimuksen tehnyt työntekijä, jolle ei ole sovittu kiinteää viikkotuntimäärää ja tehtyjen tuntien määrä vaihtelee, niin silloin tarkastellaan poissaoloa edeltävien 12 viikon aikana tehtyä keskimääräistä viikkotuntimäärää (tai jos palkka maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa, kolmen poissaoloa edeltäneen kuukauden tuntimäärää, joka on helpompi laskea). Esimerkiksi jos keskimääräinen viikkotyöaika on ollut 15 tuntia, niin arkipyhäkorvaus maksetaan kolmelta tunnilta.

Varmistathan aina mitä  työehtosopimuksessa on sovittu arkipyhäkorvauksien maksamisesta, jos yrityksessä on sopimusta noudatettava.

Itsenäisyyspäivä on ainoa lakiin perustuva palkallinen arkipyhä. Päivä on palkallinen, jos se olisi muuten ollut työntekijän työpäivä. Edellytyksenä on myös se, että työntekijä on ollut työnantajan työssä yhdenjaksoisesti vähintään kuusi työpäivää lähinnä ennen itsenäisyyspäivää, kun kyseessä on päivä-, tunti- tai urakkapalkalla tehtävä työ. Itsenäisyyspäivästäkin voi sovittu joissain työehtosopimuksissa laista poiketen.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki