Loma työ­kyvyt­tömyyden vuoksi rahana?

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
24.11.2023
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Työntekijä on ollut sairaana toukokuun lopulta 2023 alkaen ja sairausloma jatkuu edelleen. Lääkärintodistus on kirjoitettu vuoden 2024  huhtikuun loppuun asti. Hän on kysynyt työnantajaltaan, voisiko hänelle maksaa viime kesänä pitämättä jääneet vuosilomat 24 päivää rahana vuoden 2023 joulukuun palkanmaksussa. Onko tämä mahdollista?

Vastaus:

Työnantajan on työntekijän pyynnöstä siirrettävä tämän vuosilomat myöhemmin pidettäväksi. Lomapäiviä on siirrettävä loman aikana alkaneen työkyvyttömyyden osalta enintään kuuden päivän omavastuupäivien ylittävältä osalta, mutta tilanteessasi sairaus näyttää alkaneen jo ennen sovittua lomaa, koska omavastuupäiviä ei ole vähennetty. Pyyntö lomapäivien siirrosta on työntekijän esitettävä viivytyksettä ja esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestä työnantajan pyynnöstä. (VLL 5: 25 §)

Vuosilomalaki sisältää säännökset työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman pitämisen ajankohdasta. Ensisijaisesti siirretty kesäloma on annettava alkuperäisen loman lomakaudella (ja talviloma ennen seuraavan lomakauden alkua, kuten muutoinkin). Mikäli lomaa ei voida työkyvyttömyyden jatkumisen vuoksi antaa näinä ajanjaksoina, on loma annettava alkuperäistä lomakautta seuraavan kalenterivuoden lomakauden aikana, mutta kuitenkin viimeistään kyseisen kalenterivuoden päättymiseen mennessä. (VLL 5: 26 §)

Jos loman antaminen ei ole mahdollista työkyvyttömyyden jatkuessa edelleen alkuperäistä lomakautta seuraavan kalenterivuoden päättyessä, niin vasta tässä vaiheessa pitämättä jäänyt loma voidaan, ja myös tulisi, korvata rahallisesti lomakorvauksena. Vuosilomapäiviä ei saisi jäädä tämän jälkeen yrityksen vuosilomakirjanpitoon.

Mikäli työntekijän työkyvyttömyys päättyy ennen kuin työkyvyttömyyden pitämisen viimeinen ajankohta tulee täyteen, työnantajan tulee huolehtia, että työntekijä pitää kertyneet vuosilomapäivät säädetyssä ajassa. Näiden siirrettyjen lomapäivien ajankohdasta on työnantajan ilmoitettava työntekijälle kahta viikkoa ennen loman alkamista, tai ellei tämä ole mahdollista, viimeistään viikkoa aiemmin.

Käytännössä työntekijät eivät välttämättä pitkän sairaslomajakson jälkeen ensimmäisenä ole kiinnostuneita lomailemaan, mutta työnantajan tulee huolehtia vuosilomalain velvoitteiden toteuttamisesta.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki