Ylivelkaisen osakeyhtiön lopettaminen

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Juridiikkaa koskeviin kysymyksiin vastauksia antaa Kalle Kyläkallio, joka toimii asianajajana Asianajotoimisto Susiluoto oy:ssä.
10.10.2022
Kalle Kyläkallio asianajaja, Asianajotoimisto Susiluoto Oy

Ylivelkaisen osakeyhtiön lopettaminen silloin, kun yhtiön kirjanpidon mukaan yhtiön velat ovat yhtiön ainoalta osakkeenomistajalta tai hänen kokonaan omistamaltaan toiselta osakeyhtiöltä. Osakeyhtiö haluttaisiin purkaa selvitysmenettelyllä eikä asettaa konkurssiin.

Vastaus:

Osakeyhtiö puretaan normaalisti selvitystilan ja sen mu­kai­­sen menet­telyn kautta (OYL 20:1.1). Selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen sekä ylijäämän suorittaminen osakkeenomistajille tai muille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään (OYL 20:7.1). Selvitysmenettely ei ole maksukyvyttömyysmenettely kuten yrityssaneeraus tai konkurssi. Selvitysmenettelyn läpiviennin edellytyksenä on, että yhtiön velat tulevat maksetuksi. Jos lopetettavan osakeyhtiön varat riittävät kaikkien velkojen maksuun, yhtiö voidaan purkaa OYL 20 luvussa säädetyn selvitysmenettelyn kautta.

Jos osakeyhtiö on ylivelkainen ja ei pysty maksaman velkojaan täysimääräisesti ja yhtiö halutaan purkaa OYL 20 luvussa säädetyssä selvitysmenettelyssä, velkojan/velkojien tulee antaa yhtiön velkoja anteeksi vähintään niin paljon, että velkojen anteeksiannon jälkeen yhtiön varat riittävät sen muiden velkojen maksuun. Velkojen anteeksi antaminen joko kokonaan tai osittain tapahtuu velkojan ja velallisen välisellä sopimuksella (akordi). Kun OYL 20 luvussa säädetyssä selvitysmenettelyssä kaikki purkautuvan yhtiön velat tulevat suoritetuiksi, velan vanhentumiseen ja takaajan vastuuseen liittyvien kysymysten ei tulisi ajankohtaistua myöskään OYL 20 luvussa säädetyn selvitysmenettelyn jälkeen (HE 178/2007 vp s. 9).

OYL 20 luvussa säädetyssä selvitysmenettelyssä julkinen haaste on aina haettava (OYL 20:14). Julkisen haasteen hakemiseen ei vaikuta esimerkiksi se, että yhtiöllä on vain yksi velkoja ja että yhtiön hallituksen käsityksen mukaan yhtiöllä ei ole muita velkojia.

Osakeyhtiö X:n päätös velan anteeksi antamisesta ei saa loukata X:n velkojien oikeutta. Velan anteeksi antaminen voi lähinnä loukata X:n velkojien oikeutta, jos osaksi velan anteeksi antamisen seurauksena X myöhemmin asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen ja tämän vuoksi velkojan saaminen X:ltä jää osaksi tai kokonaan saamatta.

Kun velan anteeksi antaminen ei yleensä palvele yhtiön toimialan mukaista liiketoimintaa, yhtiö voi antaa velan anteeksi, jos velan anteeksi antamista koskevan päätöksen ovat hyväksyneet yhtiön kaikki osakkeenomistajat tai yhtiön ainoa osakkeenomistaja. Tällöin velan anteeksi annettava määrä saa olla määrältään enintään velaksi anteeksi antavan yhtiön jakokelpoisten varojen suuruinen.
Jos yhtiö on antanut velan anteeksi vastoin OYL:a ja/tai yhtiöjärjestystä, tilanteeseen sovelletaan, mitä OYL 13:4 ja OYL 25:1:n 4-k:ssa säädetään laittomasta varojenjaosta.

Kysy juridiikastaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki