Ehdollisen SVOP-sijoituksen tekeminen osake­yhtiöön

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Juridiikkaa koskeviin kysymyksiin vastauksia antaa Kalle Kyläkallio, joka toimii asianajajana Asianajotoimisto Susiluoto oy:ssä.
4.3.2024
kalle
Kalle Kyläkallio

Osakas haluaa tehdä osakeyhtiöön ehdollisen SVOP-sijoituksen, mikä myöhemmin sovittuna ajankohtana palautettaisiin hänelle. Voiko osakas sopimusperusteisesti sopia asiasta osakkaiden kanssa sekä siitä, miten he yhtiökokouksessa toimivat ja päättävät SVOP-palautuksesta? Milloin tällainen päätös on tehtävä?

Vastaus:

Kysymyksessä esitetyistä asioista voidaan sopimusperusteisesti sopia. Sopimuksen tulee täyttää sekä yhtiöoikeudelliset että velvoiteoikeudelliset edellytykset. Jos sopimukselle halutaan myös yhtiöoikeudellinen vaikutus, sopimusmääräykset pitää olla myös yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöjärjestykseen ei voida ottaa määräystä, joka on OYL:n tai muun lain pakottavan säännöksen tai hyvän tavan vastainen. Katso aiheesta lisää tässä lehdessä julkaistusta artikkelista Ehdollinen osakevastikkeeton SVOP-sijoitus vero- ja yhtiöoikeudessa.

Normaalisti SVOP-palautuspäätökseen riittää enemmistöpäätös, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin (OYL 5:26). Kun SVOP-palautus on tarkoitus tehdä vain SVOP-sijoituksen tehneelle taholle, SVOP-palautuspäätös vaatii yhtiön kaikkien osakkaiden tai yhtiön ainoan osakkaan suostumuksen (OYL 13:6.4). Lisäksi SVOP-palautusta koskevat osakeyhtiölain 13 luvun yleiset varojenjakoa koskevat säännökset, eli SVOP-palautuksen on perustuttava viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen, määrältään se saa olla enintään yhtiön jakokelpoisten varojen suuruinen, ja että SVOP-palautusta ei saa tehdä, jos palautusta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai palautuksen aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Jos yhtiössä on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuus valita tilintarkastaja, tilinpäätöksen on oltava tilintarkastettu. Muutoin siitä, miten osakkaiden on yhtiökokouksessa käyttäydyttävä, mitä SVOP-palautuksesta päätetään, minä ajankohtana SVOP-palautuspäätös tehdään, voidaan sopia vapaasti. Asioista tulee sopia riittävän yksityiskohtaisesti.

Jos SVOP-sijoituksen palauttaminen sovitaan siten, että se erääntyy maksettavaksi vaadittaessa, yhtiöllä tulee olla vähintään sijoitusta vastaava määrä jakokelpoista vapaata omaa pääomaa koko sen ajan, jolloin SVOP-sijoitus voidaan eräännyttää maksettavaksi. Jos SVOP-sijoituksen palauttamisen ajankohtaa ei ole tarkemmin määritelty, yhtiön on palautettava SVOP-sijoitus heti, kun sijoittaja sitä vaatii. Yhtiö on toisaalta oikeutettu suorittamaan SVOP-sijoituksen palautuksen milloin haluaa.

Jos SVOP-sijoituksen palautus sovitaan tietylle eräpäivälle, yhtiöllä tulee olla vähintään sijoitusta vastaava määrä jakokelpoista vapaata omaa pääomaa kyseisenä päivänä. Eräpäivä on voitu sopia tietyksi kalenteripäiväksi, mutta se voi olla sovittu myös tietyksi määräajaksi SVOP-sijoituksen tekemisen jälkeen esimerkiksi kuuden kuukauden kuluttua SVOP-sijoituksen tekemisestä. Eräpäivä voidaan sopia myös määräajaksi irtisanomisen jälkeen, jolloin SVOP-sijoituksen palautus erääntyy maksettavaksi esimerkiksi kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomisoikeus on voitu myöntää joko yhtiölle ja sijoittajalle tai vain toiselle heistä.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat ­jäsenetuna ­neuvontaa ­kirjanpitoon ja verotukseen ­liittyvissä kysymyksissä. ­
Kysymykset voi ­toimittaa ­osoitteeseen: asiantuntijat­@taloushallinto­liitto.fi.

Kysy juridiikastaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki