CTA Paikka
CTA Paikka

SEPA-aineistojen käyttö yrityksissä yhä vähäistä

Pankit ja yritykset valmistautuvat parhaillaan yhtenäisen euromaksualueen SEPAn toteutumiseen vuoden 2011 alusta. Maksaminen muuttuu, ja aiemmin maksamisessa käytetyt kansalliset standardit korvautuvat vuoden loppuun mennessä uusilla. Vielä tämän vuoden aikana yritysten on suoriuduttava suurista järjestelmämuutoksista.
17.3.2010

Eeva-Liisa Hynynen

Tilisanomat kysyi seitsemältä pankilta tuntumaa SEPAn toteuttamisesta.

1. Kuinka asiakasyritystenne siirtyminen SEPA-aikaan on edennyt?
2. Mikä on käsityksenne ohjelmistotalojen valmiudesta tuottaa SEPA-maksuaineistoa, pankkiyhteysohjelmat, taloushallinnon järjestelmät ja palkkajärjestelmät?
3. Yritykset siirtyvät 2010 loppupuoliskolla SEPA-maksuihin. Miten olette varautuneet tähän?
4. SEPA-maksut edellyttävät pankkitiliin liittyvän palvelusopimuksen päivittämistä. Suomessa on 320 000 yritystä, joiden on uusittava sopimuksensa. Kuinka kauan yhden yrityksen palvelusopimuksen uusiminen kestää?
5. Jos pankillanne on yhteysohjelma, jolla maksuaineisto voidaan lähettää pankkiin, tarvitseeko yritys SEPAa varten uuden version ohjelmasta? Pystyykö yritys itse asentamaan ja ottamaan uuden version käyttöön?
6. Maksupalvelulaki tulee muuttamaan vanhan suomalaisen suoraveloituskäytännön. Mitä vaihtoehtoja pankkinne tarjoaa vanhan suoraveloituksen ­sijaan?

Johtaja Merja Turunen, Aktia

1. SEPA-aineistojen lähettäminen on vielä vähäistä. Asia-kasyrityksistä jotkut yksittäiset ovat osittain siirtyneet SEPA-aikaan, mutta pääosin yritykset ovat vielä suunnitteluvaiheessa. Pienimmistä osa ei vielä aloittanut edes suunnitelman tekemistä.
2. Tarjoamamme pankkiyhteysohjelmat ovat SEPA-valmiita. Muiden pankkiyhteysohjelmia toimittavien ohjelmistotalojen osalta päivittäminen on ohjelmistotalokohtaista. Taloushallinnon järjestelmien ja palkkajärjestelmien kohdalla seuraamme tilannetta pääsääntöisesti Finanssialan Keskusliiton kautta.
3. Henkilökuntaa on koulutettu ja koulutusta tullaan jatkamaan koko loppuvuoden. IT-toimittajamme neuvontaresursseja tullaan lisäämään. Pyrimme ohjaamaan asiakkaitamme siirtymään SEPA-päivitettyihin järjestelmiin ja edelleen SEPA-maksuihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta vältetään syksyn ruuhkat.
4. Sopimusten uusinta ja läpikäynti yritysasiakkaiden kanssa vienee laskelmiemme mukaan pari tuntia. Pienempien yritysten osalta tarjoamamme verkkopalvelu on SEPA-valmiudessa eikä edellytä sopimusten uusintaa, ellei asiakas käytä aineistosiirtopalveluja.
5. Asiakas pystyy itse hoitamaan päivityksen/asennuksen. Ohjelmistotalon oma Helpdesk tarjoaa teknistä apua. Tarvittaessa pankkikin voi tarjota apua, jos yritys sitä tarvitsee.
6. Pääsääntöisesti suosittelemme e-laskun käyttöönottoa. Suunnitteilla on myös suoraveloituksen korvaava palvelu, joka on tarkoitettu asiakkaille, joilla ei ole verkkopankkia. Tämän tuotteen aikataulut eivät kuitenkaan vielä ole selvillä.

Maksuliikenteen tuotevastaava Vesa Karppinen, Handelsbanken

1. Ensimmäiset asiakkaat ovat siirtyneet SEPA-maksuihin, mutta siirtyminen on vasta alussa.
2. Pankkiyhteysohjelmilla on parhaimmat valmiudet tuottaa ja välittää SEPA-maksuaineistoja. Taloushallinnon ja palkkajärjestelmien valmiuksista meillä ei ole kokonaiskuvaa. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että yritykset itse selvittävät omilta ohjelmistotoimittajiltaan käyttämiensä ohjelmistojen SEPA-valmiudet ja -aikataulut.
3. Kouluttamalla konttoreiden asiakasvastuullisia ja vahvistamalla asiakastuessa työskentelevien SEPA-tietoutta ja -valmiuksia. Toivomme tietysti, että yritykset eivät jätä siirtymistä viime hetkeen.
4. Pyrimme siihen, että asiakkaamme voivat siirtyä SEPA-maksamiseen mahdollisimman sujuvasti. Emme näe, että sopimuksiin liittyvät asiat nousevat pullonkaulaksi.
5. Osa asiakkaistamme käyttää pankin toimittamaa maksuliikenneohjelmaa. Useat näistä voivat siirtyä käyttämään yritysverkkopalvelua. Ne, jotka haluavat jatkaa pankkiyhteysohjelman käyttöä, saavat pankista uuden version. Pankin maksuliikenneohjelma on tarkoitettu asiakkaille, jotka selviävät ohjelman käyttöönotosta itsenäisesti. Asiakasneuvontamme opastaa tarvittaessa ohjelman ­käyttöönotossa.
6. E-laskuun ja SEPA-tilisiirtoon perustuvat palvelut ovat luonteva vaihtoehto suomalaiselle suoraveloitukselle. Tarjoamme e-laskupalvelua verkkopalveluasiakkaillemme jo nyt ja selvitämme muiden asiakasryhmien tarpeisiin soveltuvan e-laskuun perustuvan automaattisen maksamisen palvelun toteutusta.

Projektipäälliköt Markku Ranta (kysymykset 1,2,5,6), Max Äijälä (kysymys 3) ja Riitta Kiljunen (kysymys 4), Nordea

1. SEPA-maksujen osuus on noin viisi prosenttia, mutta kasvukäyrä on ollut lähes pystysuora vuoden 2009 lokakuusta lähtien.
2. Ohjelmistotalojen valmiudesta ei ole kattavaa tietoa saatavilla. Parhaiten ovat valmiudessa pankkiyhteysohjelmat, jotka myös muuntavat reskontrajärjestelmistä tulevia maksuja SEPA-muotoon.
3. Siirtymistä SEPA-maksuihin pyritään tasoittamaan aktivoimalla yrityksiä toimimaan alkuvuoden 2010 aikana. Nordea on varautunut vastaamaan kysyntään loppuvuoden osalta. Erityisen tärkeää yrityksille olisi hyödyntää alkuvuoden tilanne laatimalla SEPA-siirtymäsuunnitelma ja olemalla yhteydessä pankkiin, sekä tarvittaessa ohjelmistotoimittajaan.
4. Koko prosessiin menee noin 3–5 päivää siitä lähtien, kun asiakkaan kanssa sovitaan palvelun/palveluiden avaamisesta ja palvelusopimukset ovat allekirjoitettavissa. Osaan sopimuksista liittyy dokumentteja, joita ei voida toimittaa postitse, vaan asiakas täytyy tavata henkilökohtaisesti.
5. Nordean yrityksen verkkopankilla voi lähettää maksuaineistoja, mutta asiakkaan tulee itse huolehtia, että aineisto on SEPA-muotoista.
6. Suomen kansallisessa SEPA-siirtymäsuunnitelmassa pankit ja suuret laskuttajat suosittelevat kansallisen suoraveloituksen korvaamista e-laskuun perustuvilla automaattisen maksamisen palveluilla. Kansallisen suoraveloituksen lopettamisesta ei ole tehty aikataulujen osalta päätöksi. Nykyinen suoraveloitus jatkuu toistaiseksi.

Tuotepäällikkö Hanna Äijälä, OP-Pohjola-ryhmä

1. Yritysten SEPA-siirtyminen on vielä melko alussa. Monia OP-Pohjola-ryhmän suurasiakkaita ja julkisyhteisöjä on siirtynyt SEPA-maksuaineistojen lähettämiseen jo vuonna 2009, mutta odotamme merkittävintä suurempien yritysten siirtymäaaltoa keväällä 2010 sekä syksyllä 2010, sillä yritysten SEPA-projektien aikataulut ajoittuvat tälle vuodelle. On hyvä huomata, että huolella tehty siirtymä ei yritysten näkökulmasta ole pelkkä tekninen muutos toisesta maksuaineistomuodosta uuteen, vaan siirtymäaikana yritykset tekevät usein koko taloushallintoonsa liittyviä valintoja.
2. Pankkiyhteystoimittajilla on tällä hetkellä selvästi parhaimmat valmiudet tuottaa SEPA-aineistoa. Taloushallinnon järjestelmien valmius on arviomme mukaan hyvinkin kirjava. Palkkajärjestelmien tilanne on vastaavankaltainen kuin taloushallinnon järjestelmätoimittajilla yleensä.
3. Osuuspankkeja ja OP-Pohjola-ryhmän asiakaspalveluorganisaatiota on koulutettu jo pitkään ja riittävä henkilöstön määrä on varmistettu. Olemme perustaneet myös erillisen ryhmän, joka tukee suuria maksumassoja lähettäviä asiakkaita SEPA-siirtymässä.
4. Lähtökohtanamme on, että yritysten sopimuksiin liittyvät asiat on hoidettu jo hyvissä ajoin ennen kuin yritys siirtyy SEPA-maksamiseen. Osuuspankit ovat tehneet jo suunnitelmia asiakkaidensa sopimusten tekemiseksi. Näin palvelusopimiseen liittyvän prosessin kesto ei ole asiakkaan näkökulmasta merkittävä asia. Maksuliike ei pysähdy SEPAan siirryttäessä ja sopimuksia postittaessa, kun sopimus on jo valmiina. Olemme myös suunnittelemassa automaattista sopimuskonversiota asiakkaillemme. Yrityksille tuotetaan uusi sopimus automaattisesti.
5. Pankkiyhteysohjelmistomme Kultalinkki päivitetään SEPA-versioon vuonna 2010. Uuden version pystyy ottamaan käyttöön helposti itse, eikä asentajaa tarvita.
6. Kotimainen suoraveloitus tulee olemaan käytössä vielä arviolta muutaman vuoden. EU-maksuasetukseen perustuen OP-Pohjola-ryhmä tarjoaa 1.11.2010 lähtien SEPA-suoraveloituksen maksajan palveluna Asiakkaamme voivat antaa suoraveloitusvaltuutuksia yrityksille SEPA-alueella ja toteutamme suoraveloituksia OP-Pohjola-ryhmässä olevilta tileiltä. Panostamme voimakkaasti kotimaisen suoraveloituksen korvaamiseksi ensisijaisesti e-laskulla ja siihen liittyvällä automaattisen maksamisen palvelulla, joka palvelee nykyistä suoraveloitusta vastaavalla palvelutasolla niitä asiakkaita, jotka eivät ole verkkopankin käyttäjiä.

Tuotemyyntipäällikkö Manu Kauppila, Sampo Pankki

1. Suurin osa asiakkaistamme on siirtymässä SEPA-maksamiseen kevään tai syksyn aikana. Ohjelmistotalojen ja pankkien valmiudet eivät ole mahdollistaneet merkittävästi aikaisempaa aikataulua, eivätkä toisaalta yritykset ole nähneet erityistä hyötyä aikaisemmasta siirtymäaikataulusta.
2. Ohjelmistotaloista suurimmat pankkiyhteysohjelmien toimittajat ovat ottaneet SEPA-siirtymässä edelläkävijän roolin. Myös monet taloushallinnon- ja palkkajärjestelmien toimittajat ovat lähiaikoina julkaisemassa SEPA-versiot omista tuotteistaan. Osa on sen jo tehnytkin. Suuriakin toimittajakohtaisia eroja voi esiintyä.
3. Henkilökuntamme asiantuntemus SEPA-asioissa on varmistettu, joten asiantuntijoiltamme saa apua kaikissa käytännön kysymyksissä, jotka liittyvät SEPAan siirtymiseen. Lisäksi meiltä saa käytännön apuvälineitä SEPA-projektin hallintaan, kuten excel-muotoisen esimerkin yrityksen SEPA-siirtymäsuunnitelmasta.
4. Yritysten verkkopankkia, Business Onlinea, käyttävät asiakkaamme saavat SEPA-maksupalvelut käyttöönsä ilman palvelusopimusten uusimista. Pankkiyhteysohjelmaa tai muuta yhteystapaa käyttävien asiakkaidemme tulee päivittää palvelusopimuksensa. Sopimusten päivitys riippuu paljon siitä, miten nopeasti yritys palauttaa postitse saamansa sopimukset: koko prosessin kesto voi vaihdella muutamasta päivästä muutamaan viikkoon.
5. Sampo Pankkiin maksuaineistoja voi lähettää joko Sampo Linkki -pankkiyhteysohjelmalla tai yritysten verkkopankilla, Business Onlinella. Näistä Sampo Linkki vaatii versiopäivityksen, mutta se on helppo ottaa käyttöön, eikä näin ollen vaadi asentajaa/kouluttajaa.
6. Nykyinen suoraveloitus säilyy pankkien palveluvalikoimassa enää lähivuosien ajan. Uskommekin, että suurin osa nykyisistä suoraveloituslaskuttajista tulee siirtymään e-laskun automaattisen maksamisen palveluun. Suomalaisten pankkien tavoitteena on, että e-laskun automaattiseen maksamiseen perustuvaa palvelua voivat jatkossa käyttää myös ne asiakkaat, joilla ei ole verkkopankkia.

Cash Management Jari Lahdenvesi, Swedbank Finland

1. Käsittääksemme C2B-yhteys (ISO20022-muotoiset aineistot) on vasta alle kymmenellä prosentilla pankkiyhteysohjelmistoja käyttävistä asiakkaista. Swedbank Finlandin C2B-yhteys on näillä näkymin käytettävissä vuoden 2011 alusta alkaen. Tällä hetkellä asiakkaamme voivat tehdä SEPA-maksuja internetpankillamme.
2. Pankkiyhteysohjelmien valmiusaste on hyvä ja taloushallinnon järjestelmät osittain valmiita, samoin palkkajärjestelmät osittain valmiita.
3. Swedbank Finlandin C2B-yhteys on näillä näkymin käytettävissä vuoden 2011 alusta alkaen.
4. Sopimuksen uusimiseen on hyvä varata aikaa pari ­viikkoa
5. Swedbank Finlandilla ei ole omaa yhteysohjelmistoa. Asiakkaat voivat lähettää ja vastaanottaa aineistoja internetpankillamme.
6. Emme tarjoa tällä hetkellä suoraveloituspalvelua. Sähköistä laskutusta ja SEPA Direct Debit -palvelujen tarjoamista suunnitellaan.

Maksuliikennepäällikkö Monica Välimäki, Tapiola Pankki

1. Ensimmäiset yritysasiakkaat siirtyvät SEPA-maksu aineistojen lähettämiseen kevään 2010 aikana.
2. Käsityksemme mukaan ohjelmistotalojen valmiudet ovat pankkiyhteysohjelmien kohdalla hyvät. Sen sijaan taloushallinnon järjestelmistä ja palkkajärjestelmistä ei ole kunnollista käsitystä.
3. Olemme varautuneet tähän hyvin ja tekniset valmiutemme ovat kunnossa SEPA-maksuja varten.
4. Sopimuksen uusiminen kestää yleensä noin 2–3 pankkipäivää, ja työn määrä ja siihen kuluva aika asiakasta kohti on noin 15 minuuttia per asiakas.
5. Kyllä, uusi versio tarvitaan. Yritys pystyy itse asentamaan ohjelman, sillä pankki laatii ohjeistuksen asennusta ­varten.
6. Teemme parhaillaan suunnitelmaa ja aikataulua nykyisen suoraveloituksen korvaamiseksi muilla palveluilla, jotta maksaminen olisi jatkossakin asiakkaan kannalta mahdollisimman vaivatonta.

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki