Tilisanomat 40 vuotta – taloushallintoalan ammattilaisten tukena tilinpäätöksestä toiseen

Ensimmäisen Tilisanomat-lehden ilmestymisestä on ehtinyt tänä syksynä kulua neljäkymmentä vuotta. Vuonna 1979 noin 10 vuotias Kirjanpitotoimistojen liitto halusi kehittää tiedotustoimintaa tavoitteena kohottaa alan ammattilaisten tietoja ja taitoja. Perustamisestaan lähtien Tilisanomat on ollut taloushallintoalan ammattilaisten tukena ja luottokumppanina tilinpäätöksestä toiseen – neljäkymmentä vuotta!
14.10.2019 Riikka Hirsimäki Kuva iStock

Tilisanomat syntyy ja kehittyy

1970-luvun lopussa noin kymmenvuotias Kirjanpitotoimistojen liitto alkoi kehittää tiedotustoimintaa. Liitto oli lyhyen ajan tekemässä Uudistuva konttori -lehteä yhdessä Konttorikoneliikkeiden kanssa, mutta tehtyään oman Tilisanomat nimisen esitteen Konttoritekniikan messuja varten, päätettiin liitossa ryhtyä julkaisemaan omaa lehteä.

Ensimmäisen esitteen jälkeen tehty Tilisanomat-julkaisu oli Kirjanpitotoimistojen liiton vuosikertomus. Tili- ja veroasioiden ammattilehtenä Tilisanomat julkaistiin vasta numerosta 2 lähtien, loppuvuodesta 1979. Ensimmäiset lehdet olivat 12 sivuisia sanomalehtityyppisiä julkaisuja.

Alusta alkaen Tilisanomat on ollut alan parhaiden asiantuntijoiden foorumi. Lehden aktiiviset lukijat sekä kirjoittajat ovat laskenta-alan ammattilaisia ja lehti on alusta asti panostanut luotettavuuteen. Jokainen aihe ja kirjoittaja valikoidaan tarkasti parhaiden asiantuntijoiden joukosta.

Tilisanomien ensimmäisessä numerossa vuonna 1979 määriteltiin, että kirjanpidon sekä tili- ja veroasioiden lisäksi lehdessä tulee olemaan aiheita yhtiöoikeudesta, rahoitushuollosta, riskien hallinnasta, vakuutuksista sekä ATK-järjestelmien soveltamisesta ja hyväksikäytöstä.

Tilisanomat oli aluksi hyvin tekstipainotteinen. Ensimmäiset valokuvat kirjoittajien kasvokuvien lisäksi otettiin lehteen vuonna 1982 ja väritystä lisättiin vuonna 1986. 80-luvun lopussa, kun tilaajia oli jo noin 7000 kpl, lehti muuttui tili- ja veroasioiden ammattilehdestä yritystalouden ja laskennan ammattilehdeksi. Jokaisen numeron kansi piirrettiin erikseen lehdessä käsiteltävän aihepiirin mukaan. 1990-luvun alussa toimituksellinen sisältö sekä pakinanomaiset kirjoitukset alkoivat myös olla olennainen osa Tilisanomia, ja vuonna 1998 Tilisanomia tituleerattiin laskenta-alan suurimmaksi ammattilehdeksi, mitä se on tänäkin päivänä.

Yhteiskunnallisten muutosten peili

Taloushallintoalan historia sekä yhteiskunnalliset muutokset näkyvät ilmestyneissä Tilisanomien numeroissa. Tilisanomista on aina pystynyt seuraamaan viimeisimpiä ja tulevia lakimuutoksia sekä lukemaan uusista innovaatioista ja teknisistä uudistuksista, jotka ovat vaikuttaneet varsinkin taloushallintoalalla. Myös taloushallintoalalle tyypillinen jatkuva muutos sekä ammatillisen kehittymisen tärkeys näkyy lehden jokaisessa numerossa.

 

Tilisanomat-lehden kansi, numero 2/1079

Ensimmäinen varsinainen Tilisanomat-lehti, Tilisanomat 2/1979

Jo neljäkymmentä vuotta sitten Tilisanomissa julkaistiin artikkeleita, joiden otsikkona oli Tietojenkäsittelyjärjestelmän tehokas käyttö sekä Mikrotietokoneen turvallisuus hallinnossa. Jo silloin kirjoitettiin, että ATK-systeemien tekijöistä on pulaa. Uusimpia oikeustapauksia sekä Kirjanpitolautakunnan ratkaisuja on pureksittu lehden alusta lähtien. Tänäkin päivänä eri oikeusasteiden ratkaisut ovat luetuimpien sisältöjen joukossa.

Lue ensimmäinen Tilisanomat-lehti kokonaan:

 

Tilisanomat-lehden kansi, numero 4/1989

Tilisanomat 4/1989

1990-luvulla toimituksellinen sisältö lisääntyi ja pakinanomaiset kirjoitukset alkoivat olla osa Tilisanomia. Varsin-kin Verohallinto on aina saanut osansa Tilisanomien suosituissa ja huomiota herättävissä pakinoissa.

Suuria lehdessä käsiteltyjä teemoja 1990-luvulla olivat muun muassa kirjanpitoa automatisoiva tiliote tositteena -keksintö, liikevaihtoverosta arvonlisäveroon siirtyminen ja uusi kirjanpitolaki, joka mahdollisti paperittoman kirjanpidon jo yli kaksikymmentä vuotta sitten.

Myös 1990-luvun lama näkyi lehdessä. 1980-luvun lopun Rahaa on ja se näkyy: Osakekauppa nelinkertaistunut vuosikymmenen alkuvuosista siirryttiin artikkeleihin, jotka käsittelivät aihetta Tilinpäätöstiedot konkurssin ennustamisessa.

 

Tilisanomat-lehden kansi, numero 2/2000

Tilisanomat 2/2000

Euroon siirtyminen oli lehden kestoaiheena 1990-luvun loppupuolella ja aihetta käsiteltiin monin eri näkökulmin, muun muassa artikkeleissa Eurot ja osakepääoma sekä Taloushallinnon tietojärjestelmät ja euro. Vuosituhannen vaihteessa spekuloitiin tietojärjestelmien romahtamista muun muassa artikkelissa Atk-katastrofi uhkaa yrityksiä vuosisadan taitteessa.

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella käyttöönotetut SEPA-tilisiirrot muuttivat maksamista ja aihe näkyi luonnollisesti lehden sivuilla. Vuosikymmenen lopulla tapetilla olivat myös uudet taloudelliset vaikeudet.

 

Tilisanomat-lehden kansi, numero 2/2010

Tilisanomat 2/2010

Viimeisimmän vuosikymmenen puhuttavimpia aiheita alalla ja näin ollen myös Tilisanomissa ovat olleet vuonna 2016 uudistettu kirjanpitolaki, tietosuoja-asetus sekä tuoreimpana tulorekisteri.

Taloushallinnon ammattilaisen osaamisvaatimusten kasvaminen näkyy myös Tilisanomat-lehden sisällön monipuolistumisena sekä fyysisesti myös lehden koossa ja sivumäärässä. Esimerkiksi Tilinpäättäjän tietopaketin sivumäärä on vuosien mittaan moninkertaistunut. 1990-luvun juhlanumerossa Tilinpäättäjän tietopaketti oli noin 60-sivuinen, kun uusimmat tietopaketit ovat kolahtaneet tilaajien postiluukuista jo yli 170-sivuisina jättinumeroina. Tällainen jättipaketti on odotettavissa taas tämän vuoden joulukuussa.

Tilisanomat − Suomen suurin laskenta-alan lehti

Tänä päivänä Tilisanomien paperilehteä lukee säännöllisesti yli 20 000 taloushallinnon ammattilaista tilitoimistoissa, yritysten talousosastoissa, tilintarkastustoimistoissa, kunnissa ja oppilaitoksissa. Verkkosivuilla vierailee parhaimmillaan 80 000 henkilöä kuukaudessa.

Keväällä 2019 toteutetun lukijakyselyn perusteella Tilisanomat pysyy taloushallinnon ammattilaisten ensisijaisena tietolähteenä:

  • Perinteinen Tilisanomien lukija on kokenut taloushallintoalan asiantuntija, jonka pääasiallinen työtehtävä liittyy ulkoiseen laskentaan, ja joka vaikuttaa työpaikallaan tehtäviin päätöksiin
  • 98 prosenttia palaa aikaisemmin julkaistuihin artikkeleihin joko Tilisanomien verkkosivuilla tai etsimällä haluamansa artikkelin säilyttämistään paperilehdistä
  • Tilitoimistoyrittäjät ja muut johtavassa asemassa olevat henkilöt perehtyvät kaikkein laajimmin lehdessä julkaistuihin aiheisiin sekä palaavat useimmin aikaisemmin julkaistuihin artikkeleihin
  • Yli 95 prosenttia vastanneista vierailee Tilisanomien verkkosivuilla
  • 92 prosenttia vastanneista pitää Tilisanomia hyödyllisenä oman ammatillisen kehittymisen kannalta
  • Yleisarvosanaksi Tilisanomille annettiin 4,4 / 5

Tilisanomien artikkeleista, lehden sisällöstä ja kirjoittajista päättää toimitusneuvosto, joka kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Toimitusneuvostossa on useita taloushallintoalan eri osa-alueiden asiantuntijoita. Näin varmistetaan, että lehden sisältö on jatkossakin monipuolista ja lukija voi luottaa siihen, että lukemalla Tilisanomia pysyy ajan tasalla kaikista tärkeistä alaa koskevista muutoksista. Tilisanomien toimitukseen voi myös lähettää juttuvinkkejä sekä palautetta osoitteeseen toimitus @ tilisanomat.fi

Tilisanomat sekä Taloushallintoliitto kiittävät lukijoita, kirjoittajia, toimitusneuvoston jäseniä sekä kaikkia, jotka ovat olleet mukana vaikuttamassa Tilisanomien sisältöön ja menestymiseen sen historian aikana! Pidetään Tilisanomat alan merkittävimpänä tietolähteenä vähintään myös seuraavat neljäkymmentä vuotta – tilinpäätöksestä toiseen!

Asiantuntijana
Riikka Hirsimäki johtaja, viestintä ja julkaisut Taloushallintoliitto
YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki