KHO EVL 2006:53 Tappiontasaus

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

Taustaa

TVL 122.1 §:ssä säännellään omistajanvaihdosten vaikutusta yhteisön ja elinkeinoyhtymän tappioiden vähentämiseen. Yhteisön ja elinkeinoyhtymän tappiota ei vähennetä, jos tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet sen osakkeista tai osuuksista on muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi vaihtanut omistajaa. Tällaisissa omistajanvaihdostilanteissa vanhojen tappioiden menettäminen voidaan kuitenkin välttää, sillä verovirasto voi erityisistä syistä, milloin se yhteisön tai yhtymän toiminnan jatkumisen kannalta on tarpeen, hakemuksesta myöntää oikeuden tappioiden vähentämiseen. Tällaisista erityisistä syistä on saatu uutta oikeuskäytäntöä.

Päätös

Ulkomainen yhteisö oli 10.12.2001 ostanut suomalaisen A Oy:n osakkeet. A Oy oli toimimaton niin sanottu valmisyhtiö, josta tuli Suomeen perustettavan konsernin emoyhtiö. A Oy harjoitti arvopaperikauppaa ja sijoitustoimintaa sekä tuotti palveluja muille konsernin yhtiöille. A Oy:n palveluksessa oli kaksi työntekijää. A Oy:n ensimmäisen tilikauden 22.8.2001–31.12.2002 tulos muodostui tappiolliseksi. Valtaosa sen tappiosta muodostui 10.12.2001 jälkeisistä korko- ja henkilöstökuluista. Verovirasto oli voinut myöntää tuloverolain 122 §:n 3 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan tappion vähentämiseen.

Kommentti

TVL 122.1 §:n tarkoituksena on estää tappiollisten yritysten muodostuminen kauppatavaraksi. Verohallituksen ohjeistuksessa erityisinä syinä, joiden vuoksi poikkeuslupa tappioiden vähentämiseen omistajanvaihdoksesta huolimatta voidaan myöntää, mainitaan mm. sukupolvenvaihdokset, yrityksen myynti työntekijöille, konsernin sisäiset omistusmuutokset, yritysten saneerausohjelmiin liittyvät omistusmuutokset ja yrityksen toiminnan jatkumiseen liittyvät työllisyysvaikutukset. Verohallituksen ohjeen mukaan myös toimimattoman valmisyhtiön osto voi olla lainkohdassa tarkoitettu erityinen syy. Silloin, kun tällaisella yhtiöllä ei ole ollut ennen omistajanvaihdosta mitään varsinaista toimintaa ja tappiot ovat syntyneet uuden omistajan aikana tapahtuneessa toiminnassa, ei tappioiden voida katsoa olleen osakekaupan syynä. KHO:n ratkaisussa esillä oli juuri tällainen tilanne.

Tappion vähentämistä koskeva poikkeuslupa on ollut esillä myös ratkaisuissa KHO 15.12.2006 t. 3471 ja 27.12.2006 t. 3581.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki