Vuokrasopimuksen voimassaoloajan vaikutus poistosuunnitelmaan

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Hakija kertoi, että sen suunnitelman mukaisten poistojen perustana ovat kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaiset suosituspoistoajat. Hakijan ulkomainen emoyhtiö on vaatinut, että hakija mukauttaisi poistonsa tilojaan koskevien vuokrasopimusten voimassaoloaikaan. Hakija tiedusteli kirjanpitolautakunnalta, saako Suomessa soveltaa emoyhtiön esittämää poistosuunnitelmaa.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että poistoajan ratkaisee lähtökohtaisesti se, minkä ajanjakson kuluessa hyödykkeen arvioidaan myötävaikuttavan yrityksen tulonhankintaan. Vuokrasopimuksen määräaikaisuus ei välttämättä, eikä usein edes todennäköisesti, ratkaise vuokrahuoneistossa käytettävien koneiden ja kaluston taloudellista pitoaikaa. Kirjanpitolautakunta katsoi, ettei poistosuunnitelman kytkeminen vuokrasopimuksen voimassaoloaikaan ole hyvän kirjanpitotavan mukaista, ellei ole todennäköistä, että poistokohteiden taloudellinen pitoaika päättyy samanaikaisesti kuin vuokrasopimuskin.

Koneet ja kalusto tulee arvostaa hyödyke- tai ryhmäkohtaisesti ottaen huomioon niiden hyväksikäyttö kirjanpitovelvollisen tulonhankinnassa, kun toimintaa jatketaan samoissa tai muissa tiloissa meneillään olevan vuokrakauden päätyttyä. Varovaisuuden periaate on otettava huomioon. Jos on sellaisia pysyviin vastaaviin kuuluvia hyödykkeitä, joiden taloudellinen pitoaika päättyy samalla kun vuokrasopimuskin ja on todennäköistä, ettei vuokrasopimusta uusita, poistosuunnitelma on asianmukaista sitoa vuokrasopimuksen voimassaoloaikaan.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki