Tulon jaksottamisesta (Kila 2024/2061)

6.5.2024 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Lausuntopyynnön hakija on myynyt kymmenen vuoden kokonaissopimuksella mediaoikeudet tiettyihin Suomessa järjestettäviin tapahtumiin. Sopimukselle ei ole määritelty kokonaishintaa, vaan kunkin tapahtuman mediaoikeuden hinta määritellään erikseen. Sopimuksen vastapuoli maksaa vuosittain arvioidun hinnan erissä 15.10. (40 %); 15.2. (30 %); ja 31.3. (30 %) riippumatta tapahtumien ajankohdasta. Sopimus määrittää prosentuaalisen palautusarvon (20–100 %) korvaukselle, jonka lausunnon hakija suorittaa vastapuolelle, jos sovittu tapahtuma ei toteudu sovitussa laajuudessa tai peruuntuu. Lausunnon hakija toteaa, etteivät sen omat kulut kohdistu tiettyihin tapahtumiin, vaan ovat välillisten yleiskulujen luonteisia. Hakija näkee, että sopimusta on katsottava kokonaisuutena ja tuloutettava lineaarisesti sopimuskuukausille jyvitettynä.

Kila lähtee lausunnon kannanotossa siitä, ettei tässä kuvatussa sopimustilanteessa ole mitään sellaista seikkaa, jonka takia kirjanpitolain mukaista suoriteperiaatetta ei tulisi soveltaa. Tulo kirjataan tilikaudelle tuotoksi suoritteen luovutuksen mukaisesti riippumatta sen maksuajankohdasta. Tässä tapauksessa kukin sopimukseen sisältyvä tapahtuma on oma suoritteensa, josta tuotto on tuloutettava tapahtuman toteuduttua. Jos sopimuksesta kertyy maksuja, joita vastaavia suoritteita ei vielä ole luovutettu, ne käsitellään taseen vastattavaa puolella saaduissa ennakkomaksuissa. Suoritteen luovutuksen jälkeen ennakkomaksu tuloutuu tuloslaskelmaan. Kululajikohtaista liikekaavaa sovellettaessa kirjaus tulisi liikevaihtoon, mutta tässä hakija on järjestö, joka noudattaa yhdistyskaavaa. Samalla Kila muistuttaa tuoreesta lausunnosta 2024/2058, jossa käsitellään ennakkomaksujen esittämistä.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Nuijan kopautuksetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki