Velan perintään liittyvät asiakastiedot kirjanpitoaineistona

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Tietosuojavaltuutetun toimisto tiedusteli kirjanpitolautakunnalta luottotietotoimintaa harjoittavan osuuskunnan oikeudesta säilyttää asiakastietoja kirjanpitoaineistonaan.

Kirjanpitolautakunta totesi, ettei kirjanpitolaissa ole määritelty tyhjentävästi kirjanpitoaineiston sisältöä. Kirjanpitolaki ei aseta estettä kirjanpitoaineiston kirjanpitolain määräämää pidempiaikaiselle säilyttämiselle, eikä sille, että kirjanpitovelvollinen säilyttää muutakin kuin kirjanpitoaineistoa. Kirjanpitolautakunta totesi, että usein on suositeltavaa tai välttämätöntä säilyttää aineistoa lain määräämää pidemmän ajan sekä sellaista aineistoa, jota kirjanpitolaissa ei ole määrätty säilytettäväksi esimerkiksi kirjanpidossa noudatettujen arvostusperiaatteiden oikeellisuuden osoittamiseksi.

Kirjanpitolautakunta huomautti, että kirjanpitovelvollisella on verottajaan nähden näyttövelvollisuus mm. saamisen arvon alentumisen vähentämisestä. Saamisen arvostusperusteiden jälkikäteisellä todentamisella on merkitystä myös kirjanpitolain kulukirjauksen oikaisua koskevan säännöksen soveltamisessa (KPL 5:16 ja vastaava EVL 5a §).

Kirjanpitolautakunta totesi myös, että velkojan edun mukaista on säilyttää riittävä aineisto saamisen todisteeksi oikeuksiensa säilyttämiseksi ainakin siihen saakka, kunnes saaminen on maksettu. Säilyttäminen saattaa olla perusteltua myös vanhentuneen saamisen osalta, jota voidaan edelleen käyttää vastasaatavan kuittaamiseen velalliselta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki