Uudisrakennuksen koneiden ja kaluston kirjanpitokäsittely

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Taloyhtiön isännöitsijä pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa koneisiin ja kalustoon kuuluvien erien käsittelystä asunto-osakeyhtiön luovutustaseessa. Lausuntopyyntö koski muun muassa lämmönjakokeskuksen koneita ja laitteita, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteita, hissejä, jää- ja viileäkaappeja, jää- ja pakastekaappeja, astianpesukoneita, saunojen kiukaita sekä liesitasoja ja uuneja. Hakijan mielestä vain kolmea ensiksi mainittua hyödykeryhmää voidaan käsitellä erään Koneet ja kalusto sisältyvinä, muut puheena olevat erät kuuluvat hakijan mielestä tase-erään Rakennukset ja rakennelmat. Hakijan mielestä huoneistoihin asennetut koneet ja laitteet siirtyvät osakkeenomistajan omistukseen, kun tämä ostaa huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet.

Kirjanpitolautakunta viittasi asunto-osakeyhtiölakiin ja totesi, että asunto-osakeyhtiö omistaa rakennuksen. Yhtiön osakkeet tuottavat ainoastaan yhtiöjärjestyksen mukaisen hallintaoikeuden tiettyyn huoneistoon tai muuhun rakennuksen osaan. Rakennukseen kuuluvat myös siihen pysyvästi liitetyt koneet, laitteet ja muut hyödykkeet, jotka voidaan katsoa rakennuksen ainesosiksi. Tämä koskee myös huoneistoon asennettuja liesiä, jääkaappeja yms. laitteita.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että hakemuksessa luetellut asunto-osakeyhtiön asennuttamat hissit, lämmönjakokeskuksen koneet ja laitteet, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet, jääkaapit, pakastekaapit, liedet, kiukaat sekä muut vastaavat koneet ja kalusto merkitään lähtökohtaisesti asunto-osakeyhtiön luovutustaseessa ja myöhemmissä tilinpäätöksissä tase-erään Rakennukset ja rakennelmat. Merkitystä ei ole sillä, ovatko mainitut koneet ja laitteet taloyhtiön vai osakkeenomistajien hallinnassa.

Kirjanpitolautakunta lausui, ettei hyvän kirjanpitotavan vastaista ole sekään, että asunto-osakeyhtiö esittää rakennuksen ainesosiksi asennetut koneet ja laitteet tase-erässä Koneet ja kalusto. Menettelytapa on käytännössä tavanomainen ja veronäkökulmasta tarkasteltuna suositeltava. Menettelyllä on verotukseen liittyvä tausta. Puheena olevien hyödykkeiden poistot on säädetty verolainsäädännössä rakennuksen poistoista poikkeaviksi. Niille sallitaan koneita ja kalustoa vastaava poistokäsittely. Menettelemällä kirjanpidossa samalla tavalla, kirjanpidon ja verotuksen poistot saadaan yhteneviksi. Myös EVL 54 §:n mukainen kytkentä toteutuu ilman erityistä seurantaa tai muita erityismenettelyitä. Menettely on hyvän kirjanpitotavan mukainen ja korostaa tilinpäätöksen yleisiin periaatteisiin sisältyvän varovaisuuden periaatteen toteuttamista.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki