Ulkopuoliset palvelut ja eräät kuluerät

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Lausunnon pyytäjänä oli valtion liikelaitos, joka tarjoaa asiakkailleen lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluita usealla lentoasemalla. Hakija kysyi rajanvetoa tuloslaskelman erien Materiaalit ja palvelut: Aineet ja tarvikkeet/Ulkopuoliset palvelut ja Liiketoiminnan muut kulut välillä. Hakija kysyy seuraavien erien esittämistä tuloslaskelmassa:

• poltto- ja voiteluaineet (esim. kiitoteiden kunnossapitoon käytettäviin ajoneuvoihin ja terminaalien lämmittämiseen)
• liukkaudentorjunta-aineet (liittyy kiito- ja rullausteiden toimintavalmiina pitämiseen)
• siivouspalvelut (koskee matkustajaterminaaleja, vuokralaisilta veloitetaan näiden osuus kuluista)
• rakennusten käyttö- ja huoltopalvelut (esim. hissien ja liukuportaiden huolto) 
• turvatarkastuspalvelut
• sääpalvelut
• lennonvarmistuspalvelut (osa tutkapalveluista hankitaan ilmavoimilta)
• lentomatkustajien kuljetuspalvelut: matkustajan kuljetus tarvittaessa lentokoneen ja terminaalin välillä; kuljettajien palkkakulut – autot hakijan omia, kuljetus pysäköintialueilta sekä matkatavarakärrypalvelu.

Kirjanpitolautakunta ei ottanut suoraan kantaa siihen, mikä on hakijan luettelemien yksittäisten kuluerien esittämispaikka tuloslaskelmassa. Lautakunta viittasi toisaalta aikaisemmissa lausunnoissaan esittämiinsä periaatteisiin sekä siihen, että ulkopuolisten palveluiden osalta niiden liittyminen hakijan omaan toimialaan liittyvään palvelutoimintaan on ratkaisevaa. Ulkopuolisiin palveluihin kuuluvat sellaiset kuluerät, jotka liittyvät suoraan kirjanpitovelvollisen varsinaisen suoritetuotannon myytäviin tavaroihin ja palveluihin. Liiketoiminnan muille kuluille on ominaista, että ne paremminkin liittyvät yrityskokonaisuuteen kuin myytävään hyödykkeeseen. Viimekädessä tilinpäätöserän määrittely pohjautuu hakijan toimialalla noudatettuun yleiseen käytäntöön ja hakijan suorittamaan harkintaan.

Jos hakijan luettelemat kuluerät ovat hakijan varsinaiseen palvelutoimintaan suoraan liittyviä, ne täyttävät Ulkopuolisille palveluille asetetut edellytykset. Jos kyseessä ei ole palvelu- tai työsuorituksen alihankinta, mutta kulut liittyvät varsinaiseen palvelutoimintaan, kyse on Aine- ja tarvikeostoista. Muussa tapauksessa on kyse Liiketoiminnan muista kuluista.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki