CTA Paikka
CTA Paikka

Tuloslaskelma käytettäessä marginaaliveromenettelyä arvonlisäverotuksessa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Lausunnon hakija kertoi, että otsikossa mainitussa menettelyssä arvonlisäverollisten ostojen ja myyntien erotukseen perustuvasta voittomarginaalista laskettavalla arvonlisävero-osuudella oikaistaan myyntituottoja liikevaihdon määrittämiseksi. Koska mainittu erä ei perustu yksinomaan myytiin, se ei kirjanpitolautakunnan mukaan täytä KPL 4:1 §:ssä säädettyjä edellytyksiä. Tästä syystä laskennallinen arvonlisävero-osuus tulee vähentää oikaisueränä niin myynneistä kuin ostoista. Vastaavat erät tulee esittää taseessa arvonlisäverovelkana ja arvonlisäverosaatavana.

Kirjanpitolautakunta on esittänyt aikaisemmin nyt käsitellystä lausunnosta poikkeavan kannanoton KILA 1996/1400. Nyt esillä olevassa lausunnossaan lautakunta hyväksyi vain aikaisemman lausunnon ensisijaisena pitämänsä menettelytavan; muuttunut kanta perustuu aikaisemman lausunnon jälkeen tapahtuneisiin kirjanpitolain muutoksiin.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki