Tulojen jaksottaminen kuvatoimistoliiketoiminnassa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Hakemus koski kuvatoimistoliiketoimintaa. Kuvatoimisto myi kuvien julkaisuoikeuksia; julkaisuoikeuksista saatuja vuosisopimustuottoja ei oltu jaksotettu sopimuskauden pituuden mukaisesti vaan ennen sopimuskauden alkua maksettu kertakorvaus oli tuloutettu välittömästi kokonaisuudessaan.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että vuosisopimustuotot tulee jaksottaa sopimuskauden mukaisesti suoriteperusteisesti. Myyjän tilikauden ylittävälle osuudelle kohdistuva korvaus tuotoista esitetään myyjän taseessa vieraana pääomana erässä Saadut ennakot.

Virheellinen kirjauskäytäntö on aina oikaistava riippumatta siitä, kuinka kauan sitä on sovellettu. Virheiden korjaamista käsitellään kirjanpitolautakunnan lausunnossa 2005/1750.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki