Poikkeuslupahakemus konsernitilinpäätöksen laatimisesta (Kila 2022/2029)

7.10.2022 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Viime aikoina Kirjanpitolautakunnalla on ollut huomattavan monta poikkeuslupahakemusta koskien tilinpäätöksen laatimisaikaa ja Ukrainan sodan vaikutuksia. Tässä poikkeuslupahakemuksessa on kuitenkin aivan kotimaiset perustelut jatkoajalle. Hakija on suomalaisen konsernin emoyhtiö ja se hakee poikkeuslupaa konsernitilinpäätöksen laatimisesta sekä tilikautensa 1.1.–30.4.2022 pidentämiseksi. Emoyrityksen esittämän selvityksen mukaan se on saanut heinäkuussa 2022 päätöksen yrityssaneeraukseen asettamisesta. Tytäryrityksistä yksi on haettu konkurssiin kesäkuussa ja kaksi muuta tytäryritystä on haettu yrityssaneeraukseen heinäkuussa 2022.

Kila käy ensin läpi tavanmukaiset eri lainsäädännöstä tulevat huomioonotettavat seikat jatkoajan myöntämiselle. Sen jälkeen niiden toteutumista tämän poikkeuslupahakemuksen osalta puntaroidaan. Olennaista on, että hakemus on jätetty ennen kuin tilinpäätös olisi ollut laadittava. Tämä ehto toteutuu, kun hakemus on jätetty elokuussa 2022.

Toiseksi Kila arvioi emoyrityksen todellista määräysvaltaa kolmeen tytäryhtiöön nähden, kun ne ovat kaikki joko konkurssihakemuksen tai yrityssaneeraushakemuksen kohteena. Kila toteaa, että vaikka KPL:n määräysvaltasäännös muodollisesti on voimassa, ei emolla ole todellista määräysvaltaa tyttäriin nähden, ja siten ei konsernitilinpäätöstä tarvitse laatia.

Kolmanneksi Kila ottaa kantaa emoyhtiötä koskeneeseen poikkeuslupapyyntöön jatkaa yhtiön 30.4.2022 päättynyttä tilikautta. Tähän ei Kilan KPL:n mukainen mandaatti anna mahdollisuutta ja siksi Kila tulkitsee pyynnön koskevan tilinpäätöksen laatimisajan pidentämistä. Tähän Kila myöntää poikkeusluvan edellyttäen, että osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännökset sekä hakijan yhtiöjärjestyksen mahdolliset määräykset tilintarkastuksesta ja yhtiökokouksesta kyetään täyttämään.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki