Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi (KILA 2018/1983)

Professori Jarmo Leppiniemi on toiminut kirjanpitolautakunnan (KILA) puheenjohtajana ja valtion tilintarkastuslautakunnan (VALA) jäsenenä.
20.8.2018
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Suomalainen osakeyhtiö, joka haki kirjanpitolautakunnalta lisäaikaa 31.5.2018 asti tilinpäätöksen laatimiselle koskien 31.12.2017 päättynyttä tilikautta.

Yhtiö hakee lisäaikaa päärahoittajan toimeksiannosta laadittavan yhtiön elinkelpoisuutta tarkastelevan selvityksen huomioonottamisesi tilinpäätöksessä. Hakijan mukaan lisäaika on tarpeen, jotta hakija voi tilinpäätöksessään ottaa asianmukaisesti huomion selvityksen vaikutukset. Selvityksen odotetaan valmistuvan toukokuun 2018 puolivälissä.

Hakemus on saapunut kirjanpitolautakunnalle 25.4.2018, joten sitä voidaan pitää kirjanpitolautakunnasta annetussa asetuksessa tarkoitetulla tavalla ajoissa toimitettuna.

Kirjanpitolautakunta katsoo hakijan esittämän perusteen – yhtiöstä laadittavan selvityksen vaikutusten huomioimisen tilinpäätöksessä, erityisesti toiminnan KPL 3:3.1 §:n 1 kohdassa tarkoitetun toiminnan jatkuvuuden kannalta – sellaiseksi KPL 8:2.2 §:ssä tarkoitetuksi erityiseksi syyksi, jonka nojalla poikkeuslupa voidaan myöntää.

Kirjanpitolautakunta totesi päätöksenään, että kunhan osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännökset sekä hakijayhtiön yhtiöjärjestyksen mahdolliset määräykset tilintarkastuksesta ja yhtiökokouksesta täyttyvät, hakijayhtiö saa laatia tilinpäätöksensä 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 31.5.2018 mennessä.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki