CTA Paikka
CTA Paikka

Poikkeuksia saman tilikauden vaatimuksesta konsernissa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta on myöntänyt useita poikkeuslupia konserniyhtiöille saman tilikauden vaatimuksesta. Poikkeusluvalla on merkitystä myös verotukseen konserniavustuksen edellytysten täyttämisen kannalta.

Emoyrityksen ja sen liettualaisen tytäryrityksen tilikaudet saivat poiketa toisistaan. Tytäryrityksen tilikausi ei ollut muutettavissa suomalaisen emoyrityksen tilikauden mukaiseksi Latvian veroviranomaisten määräyksen johdosta (KILA 2002/1676).

Yrityksen ja sen venäläisen tytäryrityksen tilikaudet saivat poiketa toisistaan, Venäjän lainsäädäntö esti tilikauden muuttamisen suomalaisen emoyhtiön mukaiseksi (KILA 2002/1677). – Suomalaisen emon tilikauden muuttamista ulkomailla olevan tytäryrityksen tilikauden mukaiseksi ei edellytetä; mahdollinen muutosvaatimus koskee tytäryritystä.

Kirjanpitolautakunta myönsi poikkeusluvan samatilikautisuusvaatimuksesta yrityskaupan ehtojen täyttämiseksi (KILA 2002 /1682). Tytäryhtiö hankittiin 23.11.2001. Kauppakirjan mukaan kauppahintaan vaikuttavat tytäryhtiön vuosina 2003 ja 2004 päättyvien tilikausien tulokset. Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin poikkeuslupaa konserniyhtiöiden samatilikautisuusvaatimuksesta näiden tilikausien osalta. Hakija perusteli, että loppukauppahinta voidaan määritellä täsmällisesti ja riidattomasti vain virallisen tilinpäätöksen pohjalta.

Poikkeusluvan myöntäessään kirjanpitolautakunta huomautti, että koska tytäryhtiön tilikausi päättyy yli 3 kk emoyhtiön tilikauden päättymisen jälkeen, konsernitilinpäätökseen on yhdistettävä tytäryhtiön välitilinpäätös. Välitilinpäätös tulee laatia emoyhtiön tilikauden päättymispäivälle (KPL 5:5 §:n mukaisesti).

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki