CTA Paikka
CTA Paikka

Perustajaurakointiin liittyvän yhtiövelan käsittelystä (2021/2013)

18.5.2021 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Lausunnon hakija, joka on Kilan vuoden 2006 yleisohjetta soveltanut perustajaurakoitsija, tekee tilinpäätöstä tilanteessa, jossa sillä ei ole uusia rakennuskohteita, mutta vanhasta kohteesta on jäänyt varastoon muutamia huoneistoja. Näiden myymättömien huoneistojen osuus yhtiövelasta on perustajaurakoitsijan taseessa arvoon, joka poikkeaa asunto-osakeyhtiön taseessa jäljellä olevasta lainamäärästä, koska lainaa on lyhennetty rahoitusvastikkeilla, jotka on kirjattu perustajaurakoitsijan kirjanpidossa kuluksi.

Hakijan pääasialliset kysymykset liittyvät siihen, milloin ja miten sen tulee siirtyä noudattamaan uutta yleisohjetta ja pitääkö asuntokohtaisten velkojen määrälle perustajaurakoitsijan taseessa tehdä jotain sen poiketessa todellisesta velkamäärästä asunto-osakeyhtiön taseessa.

Kila toteaa, että koska perustajaurakoitsijalla ei ole taseessa uusia perustajaurakointikohteita, se voi johdonmukaisuuden periaatteen mukaisesti jatkaa myymättömien osakkeiden käsittelyä Kilan vuoden 2006 yleisohjeen mukaan. Tilanne olisi toinen, jos yhtiöllä olisi muita, uuden yleisohjeen mukaan käsiteltäviä kohteita. Tällöin olisi vanhan kohteen osalta siirryttävä noudattamaan vuoden 2017 uutta yleisohjetta.

Perustajaurakoitsijan taseessa olevan myymättömiin asunto-osakkeisiin kohdistuvan asuntokohtaisen velan määrän tulee vastata asunto-osakeyhtiön taseessa olevaa velkaa. Tämä oikaisu toteutetaan kirjauksella per Yhtiövelat an Aikaisempien vuosien voittovarat, ja tästä menettelystä annetaan tilinpäätöksessä liitetieto.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki