CTA Paikka
CTA Paikka

Palautuvien juomapakkausten käsittely kirjanpidossa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin, onko hyvän kirjanpitotavan mukaista käsitellä asiakkaalta ostetut juomapantit kirjanpidossa myyntiä vähentävänä eränä. Lisäksi hakija kysyi, onko hyvän kirjanpitotavan mukaista käsitellä pantillisten juomapullojen, tölkkien, korien, kennojen ja lavojen myynti panimolle/alkoholiliikkeelle/palautuspakkausyritykselle ostojen oikaisuna. Kirjanpitolautakunta viittasi aikaisempaan lausuntoonsa ja totesi, että jos pantinalaisten palautuspakkausten myynnistä saadaan katetta käsittelymaksuna tai muuna sellaisena hyvityksenä, myynti on kirjanpitovelvollisen liikevaihtoon kuuluva erä. Tällaisessa tilanteessa sitä ei saa käsitellä liikevaihtoon kuulumattomana läpikulkueränä. Kirjanpitolautakunta katsoo, että jos pullojen myynnistä saadut käsittelymaksut tulee katteellisuuden takia sisällyttää liikevaihtoon, ostetut juomapantit on vastaavasti käsiteltävä kirjanpitovelvollisen kirjanpidossa ostoina, eikä myyntiä vähentävinä erinä.

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin myös, onko hyvän kirjanpitotavan mukaista käsitellä kaupan tai pullotalon saamat korvaukset pantillisten juomapullojen ynnä muiden vähentämisestä ostojen oikaisuna vai tuleeko ne käsitellä liiketoiminnan muina tuottoina. Kirjanpitolautakunta viittasi tältä osin yleisiin bruttoperiaatetta koskeviin kirjaussäännöksiin. Juomapanttien välittämisestä saadut käsittelykorvaukset tulee lukea kirjanpitovelvollisten liikevaihtoon (lausunnossa KILA 2005/1753 sanotun mukaisesti).

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin edelleen, onko hyvän kirjanpitotavan mukaista käsitellä toiseen kaupparyhmään kuuluvan päivittäistavarakaupan tai alkoholiliikkeen veloittama pullotalon hoitopalkkio, niin sanottu käsittelykorvaus, ulkopuolisena palveluna. Kirjanpitolautakunta katsoi, että palkkiota tulee käsitellä tilinpäätöksessä luonteensa mukaisesti erässä Ulkopuoliset palvelut.

Vielä kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin, onko hyvän kirjanpitotavan mukaista käsitellä asiakkaiden yleishöydyllisiin tarkoituksiin lahjoittamat pullonpalautusrahat muina lyhytaikaisina velkoina lahjoituksen saajille. Kirjanpitolautakunta katsoi, että kirjanpitovelvollinen on sitoutunut tilittämään pullonpalautuksista saadut rahat lahjan saajille. Näin ollen ne ovat kirjanpitovelvollisen velkaa lahjoituksen saajille. Tällaiset varat tulee esittää tilinpäätöksessä erässä Muut lyhytaikaiset velat.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki