Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoille suorittamien arvonlisäverokompensaatioiden kirjanpitokäsittelystä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoille suorittaman arvonlisäverokompensaation kirjanpitokäsittelystä. Kirjanpitolautakunta vastasi lausunnon hakijalle, että menettely, jossa yliopistoille korvattava arvonlisävero käsitellään nettomenetelmän mukaisesti, on hyvän kirjanpitotavan mukainen. Menettelyä käytettäessä arvonlisäverokompensaation alaiset juoksevat menot ja investoinnit kirjataan nettomääräisinä sekä niiden arvonlisäveroa vastaava määrä esitetään saatavana.

Pääsäännön mukainen kirjausperiaate on bruttoperusteinen. Kun avustuksia käsitellään menonsiirtojen tavoin nettoperiaatteella, on erityisen tärkeää, että tilinpäätöksessä esitetään tarpeelliset tiedot arvonlisäveron ja avustusten käsittelystä oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi tilinpäätöksen lukijalle. Liitetiedoissa tulee ilmoittaa korvattavien bruttomenojen yhteismäärä ja arvonlisäverokompensaation osuus jaoteltuna tuloslaskelmaan merkittyihin kuluihin ja taseeseen aktivoituihin investointeihin sekä saatujen avustusten määrät. Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden osalta taseessa tai liitetiedoissa tulee ilmoittaa omaisuuden koko hankintameno ja siitä avustuksella katettu määrä.

Kustakin pysyviin vastaaviin kuuluvasta nimikkeestä on luetteloitava tase-erittelyyn muun muassa hankintameno ja siihen avustuksella kohdistettu määrä, ellei tietoa voida vaikeuksitta todeta muista kirjanpitokirjoista.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki