CTA Paikka
CTA Paikka

Myö­hemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvien velkojen esittämisestä liite­tietona (Kila 2024/2055)

4.3.2024 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Lausuntopyynnön esittäjä perustelee lausuntopyyntöä sillä, että PMA:n 3:6 §:n säännös myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvien velkojen esittämisestä liitetietona on epäselvä. Mainittu säännös kuuluu: Liitetietona on esitettävä yhteenlaskettu määrä sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.

Lausunnon hakijan mielestä taseessa näkyvien lainojen osalta tulisi kertoa niiden kokonaismäärä tilinpäätöspäivänä, ei arviota viiden vuoden päästä jäljellä olevasta määrästä. Hakija perustelee näkemystään sillä, että lainan lyhennysten määrä tulevina vuosina ei nykyisillä lainamuodoilla ole etukäteen varmasti ennakoitavissa. Varsinkaan asunto-osakeyhtiöissä, joissa osakkaiden lainaosuussuoritukset muuttavat lainatilannetta ilman ennakkotietoa, arviointi viiden vuoden päähän on mahdotonta. Sen sijaan velkasaldo tilinpäätöspäivänä on todettavissa luotettavasti sekä kirjanpidosta että pankin saldotodistuksesta.

Kila lähti ratkaisussaan siitä, että se pitää perusteltuna pitäytyä säännöksen sanamuodon mukaisessa tulkinnassa. Taseen vastattavaa-puolen nimikkeistä ei suoraan ilmene, millaisin ehdoin vierasta pääomaa on sijoitettu. PMA 3:6 §:ssä edellytetty liitetieto kertoo tilinpäätöksen lukijalle siitä, mikä osa vieraasta pääomasta on pitkäaikaista, erääntyen myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua. Säännös määrittää näin pitkäaikaisesta velkarahoituksesta annettavan vähimmäisinformaation.

Erityisesti asunto-osakeyhtiöitä ajatellen Kila toteaa, että tilinpäätöksen lukijan kannalta voi toisaalta olla hyödyllinen kirjanpitovelvollisen arvio siitä, missä määrin osakkaat lyhentävät lainaosuuttaan nopeammin kuin lainaehdot edellyttävät. Tällä tiedolla ei kuitenkaan voi korvata PMA 3:6 § liitetietoa.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Nuijan kopautuksetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki