CTA Paikka
CTA Paikka

Mikrokokoisen as.oy:n tilinpäätös

23.5.2017
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Saako mikrokokoinen asunto-osakeyhtiö valita, soveltaako mikroyrityksen vai pienyrityksen tilinpäätössäännöstöä?

Hakija tiedusteli kirjanpitolautakunnalta, onko mikrokokoisen asunto-osakeyhtiön sallittua valita tilinpäätöksensä laatiessaan, noudattaako se mikroyrityksiä koskevia säännöksiä vai pienyrityksiä koskevia säännöksiä. Kirjanpitolautakunta vastasi, että valitseminen on sallittua.

KPL 1:4 b §:ssä määritelty mikroyritys täyttää aina myös pienyrityksen määritelmän (KPL 1:4 a §). Näin ollen mikroyritys on myös pienyritys. Siten mikroyritysluokkaan kuuluva kirjanpitovelvollinen voi valita, laatiiko se tilinpäätöksensä pienyritys- vaiko mikroyrityssäännöstön mukaisesti.

Tilinpäätöksestä on aina käytävä ilmi tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä säännöstöstä; onko laatimisessa noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (1753/2015; PMA) 4 luvun mikroyrityssäännöstöä vai PMA 2 ja 3 luvun pienyrityssäännöstöä (PMA 1:1.5 § 1 kohta). 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki