CTA Paikka
CTA Paikka

Lisenssitulojen jaksottamisesta ohjelmisto-liiketoiminnassa (Kila 2021 / 2016)

18.8.2021 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Lausunnon hakija toimii IT-alan konsernissa yhtiönä, joka myy ja markkinoi konsernin kehittämiä ja yllä­pitämiä ohjelmistoja. Hakijan myytäviä tuotteita ja palveluita ovat ohjelmistolisenssit, konsultointi, huolto- ja ylläpito sekä pilvipalvelut. Kaikki edellä mainitut tuotteet ja palvelut ovat myytävissä yhdessä sekä erikseen. Lisäksi lisenssejä myydään kolmansien osapuolten ns. partnereiden kautta.

Hakija on perehtynyt Kilan lausuntoon 1812 vuodelta 2008. Siinä myytiin kokonaispalvelua, joka sisälsi lisenssin, koulutuksen ja konsultoinnin sekä ylläpidon. Kila lausui silloin, että saatu korvaus kokonaispalvelusta tulee tulouttaa ajan kulumisen perusteella, mutta kuitenkin niin, että kokonaissopimuksen eri vaiheiden vaatima työpanos voidaan ottaa huomioon jaksotusta laskettaessa.

Lausunnon 2021 / 2016 hakija on solminut usealle vuodelle ajoittuvan puitesopimuksen, jossa lähdetään siitä, että ostajalla on mahdollisuus ostaa kaikkia puite­sopimukseen sisältyviä tuotteita ja palveluja erillisinä tuotteina ja palveluina. Kukin tuote tai palvelu tilataan erillisellä tilauksella, ja ne eivät edellytä jonkun toisen puitesopimukseen sisältyvän tuotteen tai palvelun hankkimista lausunnon hakijalta, vaan ostaja voi yhdistellä niitä jo valmiiseen järjestelmäänsä itse tai muiden toimijoiden toimesta.

Hakijan mielestä sen myymä määräaikainen lisenssi/ohjelmisto on rinnastettavissa niin sanotun kertalisenssin myyntiin. Kun hakija on luovuttanut lisenssin/ohjelmiston asiakkaan käyttöön, se on täyttynyt suoritevelvoitteensa lisenssiin liittyen. Täten lisenssitulo tulisi tulout­taa kerralla luovutushetkellä. Huolto-, ylläpito- ynnä muut palvelut tuloutetaan sopimuksen voimassaoloajalle jaksotettuna.

Lausunnon hakija kysyy, onko sen noudattama tuloutusmenettely hyvän kirjanpitotavan mukainen ja siten poikkeavuus lausunnon 1812 menettelyyn on perusteltu.

Lausunnossa Kila toteaa, että kun kyseessä on itsenäinen, erikseen hankittavissa oleva lisenssi, niin suoritteen luovutus asiakkaalle synnyttää tuloutusvelvollisuuden, kun siihen liittyviä velvollisuuksia ei jää hakijaa rasittamaan. Toisaalta Kila toteaa, että muut hakemuksessa mainitut työn on hyvän kirjanpitotavan mukaista tulouttaa ajan kulumisen mukaan.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki