Lausunto autoveron kirjaamisesta autojen maahantuontia ja vähittäiskauppaa harjoittavan konsernin yhtiöiden kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Lausunnon lähtökohtana on autoverolain muutos (5/2009). Autoverosta verovelvollinen on nyt ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja; aiemmin verovelvollinen oli ajoneuvon maahantuoja tai valmistaja.

Tilanteessa, jossa rekisteröity asiamies suorittaa autoveron verovelvollisen puolesta, autoveroa käsitellään rekisteröidyn asiamiehen ja tämän jälleenmyyjän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä läpikulkueränä. Autovero ei tällöin vaikuta kirjanpitovelvollisen myyntituottoihin, se merkitään ainoastaan taseeseen.Verovelvolliselta saadut autoverot, joiden suoritusvelvollisuus ei ole vielä syntynyt, esitetään taseen erässä Muut velat. Mahdolliset auto­verosaamiset, joiden suoritusvelvollisuus on syntynyt mutta joita ei ole vielä maksettu, esitetään taseen erässä Muut saamiset. Samalla tavoin menetellään silloin, kun ajoneuvon maahantuoja tai valmistaja on muu taho kuin rekisteröity asiamies ja tuoja tai valmistaja myy ajoneuvon suoraan tai jälleenmyyjän kautta sen ensi­rekisteröivälle ostajalle. – Muissa kuin edellä sanotuissa tilanteissa myyntituottoihin kirjattavaan kauppahintaan sisällytetään autoveron osuus. Kauppahintaan lisätään arvonlisävero.

Jos edellä sanotut muutokset johtavat siihen, ettei tuloslaskelmassa esitetty liikevaihto ole vertailukelpoinen edellisen tilikauden liikevaihtoon, asiasta on esitettävä selvitys tilinpäätöksessä liitetietona.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki