Käteisvarojen kirjaaminen yhden henkilön osakeyhtiössä

16.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Tilitoimisto pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa käteisvaroja koskevasta kirjanpitokysymyksestä yhden henkilön osakeyhtiössä. Henkilö oli tehnyt lukuisia käteisnostoja yhtiön pankkitililtä ilman, että olisi merkinnyt nostotositteeseen varojen käyttötarkoitusta. Tilitoimisto oli kirjannut käteisnostot yhtiön pankkitililtä ”nostoiksi kassaan”, koska hakijan käsityksen mukaan yhtiön varat ovat joko pankkitilillä tai kassassa.

Kirjanpitolautakunta viittasi vastauksessaan aikaisempaan lausuntoonsa 2005/1770, jossa se oli muun muassa esittänyt, että yhtiön johtohenkilöllä voi olla tilapäisesti hallussaan yhtiön käteisvaroja yhtiön menojen suorittamista varten. Jos henkilö ottaa varoja omaan käyttöönsä, tämä määrä tulee kirjata saataviksi. Kirjanpitolautakunnan mukaan kirjanpitoa hoitavan ulkopuolisen yrityksen (tilitoimiston) tulee saada kirjanpitovelvolliselta selvitys liiketapahtuman luonteesta ja huolehdittava siitä, että kirjanpitovelvollinen merkitsee tositteeseen tarvittaessa hyväksymismerkintänsä.

Lautakunta viittasi korkeimman oikeuden päätökseen 2010/91, jossa sekä kirjanpitovelvollinen (yhtiön ainoa osakkeenomistaja ja hallituksen jäsen) sekä tilitoimiston johtaja saivat rangaistuksen kirjanpitorikoksesta. Yhtiö oli esittänyt taseessaan saamisen osakkeenomistajalta, vaikka sekä kirjapitovelvollinen että tilitoimiston johtaja tiesivät osakkeenomistajan olevan maksukyvytön. Tästä kirjanpitolautakunta päätteli, että mitä enemmän kirjanpitoa hoitava ulkopuolinen palveluntarjoaja (tässä tilitoimisto) ottaa itse kantaa tositteiden sisältöön, sitä laajemmaksi muodostuu palveluntarjoajan vastuu kirjanpidon oikeellisuudesta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki