CTA Paikka
CTA Paikka

IAS-standardien soveltaminen, poikkeuslupa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut päätöksen konsernitilinpäätöksen laatimista kansainvälisillä pääomamarkkinoilla yleisesti käytetyn säännöstön mukaisesti (KTMp 766/1998). Päätös sallii IAS-periaatteiden soveltamisen Suomen kirjanpitolain 6:1–18 §:n asemesta siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa Euroopan yhteisöjen direktiivien kanssa. Päätöksessä on määräykset niistä edellytyksistä, joiden on täytyttävä, jotta KTM:n päätöstä on mahdollista soveltaa.

Poikkeusluvan hakija oli pörssiyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena vain Helsingin Pörssissä. Yhtiön ulkomaalaisomistus on alle 50 prosenttia. Koska KTM:n päätöksen edellytykset eivät näin ollen täyty, IAS-periaatteita ei ole mahdollista soveltaa Suomen kirjanpitolakia rikkoen. Kirjanpitolautakunnalla ei ole toimivaltaa myöntää KTMp:ssä säädetyistä edellytyksistä poikkeuksia. Lautakunta jätti hakemuksen tutkimatta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki