CTA Paikka
CTA Paikka

Henkilöyhtiön yhtiömiesten pääomapanosten kirjaukset

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Henkilöyhtiön ja kommandiittiyhtiön oman pääoman sijoituksia seurataan lähtökohtaisesti kassaperusteella. Yhtiömiesten sijoitussitoumukset on mahdollista merkitä saamiseksi ainoastaan ankarin edellytyksin. Ensinnäkin sitoumuksen on tullut erääntyä viimeistään tilikauden päättymispäivänä. Toiseksi yhtiöpanoksen suorittamista on tullut vaatia jo ennen tilikauden päättymistä. Kolmanneksi yhtiöpanos on tullut suorittaa tilinpäätöksen laatimisajankohtaan mennessä.

Yhtiömiehen tulee tulouttaa saamansa jako-osa, kun avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö puretaan. Sen sijaan negatiivisesta jako-osasta tulee yleensä tehdä kirjauksia jo ennen purkamista.

Esimerkiksi ylivelkaantuneen henkilöyhtiön jako-osa voi olla negatiivinen. Avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat varallisuudellaan yhtiön sitoumuksista. Negatiivisesta jako-osasta on yleensä tehtävä pakollinen varaus, kun saadaan tieto siitä, että yhtiön sitoumuksia joudutaan kattamaan, vaikkei purkamista olisi vielä toimeenpantu eikä vastuu näin realisoitunut (ks. KPL 5:14). Perustana voi olla esimerkiksi purkamispäätös.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki