CTA Paikka
CTA Paikka

Elokuvien esitysoikeudet, tase-erän valinta ja jaksottaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin, miten elokuvien tuottajan tulee käsitellä elokuvan valmistusmenoja eli elokuvaoikeuksien hankintamenoja tilinpäätöksessään.

Jos elokuva valmistetaan kertakaikkisesti myytäväksi, esitysoikeuksia käsitellään vaihto-omaisuutena. Tällöin elokuvien hankintameno tulee laskea ja aktivoida KPL 4:5 §:n ja 5:6 §:n mukaisesti.

Jos elokuva on tarkoitus omistaa itse ja vuokrata ainoastaan sen esittämisoikeuksia, elokuvan hankintamenossa on kysymys pysyvien vastaavien hankintamenosta. Itse valmistetussa elokuvassa on kysymys elokuvaoikeuksien hankintamenosta. Elokuvaoikeudet voidaan tarvittaessa kiinnittää erilaisille pohjille, kuten filmille, cd:lle, sähköiseen muotoon tms., elokuvaoikeus on kuitenkin aineeton hyödyke.

Koska elokuvaoikeuksissa on kysymys aineettomasta hyödykkeestä, niitä ei koske aktivointipakko. Hankintameno on mahdollista vähentää vuosikuluna. Jos kuluksi kirjattuun menoon liittyy olennaisia tulonodotuksia, näistä tulee mainita liitetietona oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Aktivoidut elokuvaoikeuksien hankintamenot merkitään aineettomien hyödykkeiden ryhmään erään Muut pitkävaikutteiset menot. Erä Aineettomat oikeudet soveltuu ulkopuolelta ostettujen oikeuksien hankintamenon esittämispaikaksi, itse valmistetut elokuvaoikeudet esitetään erässä Muut pitkävaikutteiset menot.

Aktivoidut elokuvaoikeudet poistetaan KPL 5:11 §:n mukaisesti suunnitelman mukaisin poistoin. Poistosuunnitelmaa tehtäessä tulee ottaa huomioon varovaisuuden periaatteen mukaisesti elokuvaoikeuksista saatavien tuottojen tavanomainen painottuminen elokuvan valmistusaikaiseen ja sitä seuraavaan tilikauteen.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki