Asiakasvarat, tukirahoituksen välittäjän kirjanpitomenettely

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitovelvollisen hallussa saattaa olla asiakkaan varoja. Tällainen on ominaista esimerkiksi asianajotoimistoille, perintä- ja sijoituspalvelutoimeksiantoja hoitaville yrityksille sekä julkisten tukien välittäjille. Kun asiakasvarat erotetaan kirjanpitovelvollisen varoista esimerkiksi erilliselle pankkitilille, niitä ei sisällytetä kirjanpitovelvollisen taseeseen. Niin kauan kun varoja ei ole erotettu, ne esitetään kirjanpitovelvollisen taseessa toisaalta rahoitusomaisuutena ja toisaalta lyhytaikaisena velkana.

Yleensä on tärkeätä, että varat erotetaan mahdollisimman pian. Asialla voi olla merkitystä paitsi asiakasvarojen luotettavan hoidon kannalta myös esimerkiksi ulosottotilanteessa. Silloin kun asiakasvarojen hoitamiseen liittyy erityisiä vastuita, vastuu on ilmoitettava liitetietona. On suositeltavaa, että asiakasvaroista pidetään erillistä osakirjanpitoa.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki