Korotetuille poistoille kaksi lisä­vuotta ja peitelty osinko kokonaan veron­alaiseksi ansio­tuloksi

12.1.2023 Kuva iStock

Korotetuista poistoista annettu laki (1572/2019) sai kaksi lisävuotta vuosien 2020–2023 jatkoksi. Laki on siis voimassa vuoden 2025 loppuun saakka. Korotettujen poistojen kohteena oleva irtain käyttöomaisuus siirtyy elinkeinoverolain 30 pykälän mukaiseen menojäännökseen verovuoden 2026 alussa. Irtaimesta käyttöomaisuudesta tehtävä korotettu poisto tarkoittaa enintään 50 prosentin suuruista poistoa elinkeinoverolain 30 pykälän mukaisen 25 prosentin enimmäispoiston sijaan. Korotettujen poistojen lisäksi lakiesityksen HE 227/2022 perusteella säädettiin peitelty osinko kokonaan veronalaiseksi tuloksi verovuoden 1.1.2023 alusta lähtien. Aiemmin peitellyn osingon määrästä 75 prosenttia oli veronalaista tuloa. Peiteltyä osinkoa voi syntyä esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa osakeyhtiö myy selkeään alihintaan omaisuutta osakkeenomistajalleen.

KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki