Esimerkki: Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista – Penger Oy 1.1.–31.12.2021

2.1.2022 Kuva iStock

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Penger Oy
Tilikausi 1.1. – 31.12.2021 

Penger Oy:n kirjanpidon on toteuttanut tilitoimisto Tili-Ahmatti Oy. Päävastuullisena kirjanpitäjänä on toiminut Timo Ahma ja palkanlaskijana PHT Tiina Salakka. Kirjanpito on tuotettu NetCountor-kirjanpito-ohjelmistolla ja palkanlaskenta Palkix-ohjelmistolla. Lisäksi tositteita luodaan ja säilytetään Matkix-matkalaskuohjelmassa ja Projektix-työaikajärjestelmässä.

Julkaistun tilinpäätöksen ohella kirjanpito koostuu seuraavista kirjanpidoista ja aineistoista. Kunkin aineiston kohdalla on merkintä sen säilytyksestä. Säilytystapojen, -paikkojen ja -muotojen luettelo löytyy tämän asiakirjan lopusta (A–E). 

Tililuettelo (A)
Luettelo arvonlisäverokoodeista (A)
Luettelo palkkalajeista C
Pääkirjatasolla esitetty tuloslaskelma ja tase (A)
Tase-erittelyt (C)

Kirjanpidot 

Pääkirjanpito (A)

 • Ajettavissa aika- ja asiajärjestykseen eli päivä- ja pääkirjaksi NetCountorissa. Tarvittaessa myös tositelajeittain.

Palkanlaskenta (osakirjanpito) (B) 

 • Ajettavissa kirjanpitoyhteenvedoksi (erittely pääkirjatileittäin) sekä tapahtumalistaksi (jokainen palkkatapahtuma aikajärjestyksessä) Palkixesta. 

Tositteiden lajit

Kirjanpito (A jos toisin ei mainittu) 

MU  1000-1999 Muistiotositteet (A ja C)
OL 2000-2999 Ostolaskut
OR 3000-3999 Ostolaskujen suoritukset
PS 4000-4999 Myyntilaskut
MR 5000-5999 Myyntilaskujen suoritukset
PT 6000-6999 Tiliotteet
PA 7000-7999 Palkanlaskennan kirjaukset
LT 8000-8999 Liitetietotositteet (C) 

Tositteet säilytetään NetCountorissa poislukien: 

 • kuukausittain kirjattavat kehittämismenojen aktivoinnit todentavat muistiotositteet 
 • EVL-poistolaskelmat Lomapalkkavelkalaskelmat 
 • Laskelmat lainakorkojen jaksotuksista 
 • Laskelmat maksettujen leasing-maksujen jaksotuksista 
 • Liitetietositteet 

Yllä mainitut tositteet säilytetään Tili-Ahmatin hallinnoimassa ja Elina Oy:n tarjoamassa MS 365 pilvipalvelussa tilikausikohtaisissa ja aihealuekohtaisessa hakemistoissa pdf-muodossa (C). 

Tositteiden ohella kirjanpidon aineistoon kuuluu liiketapahtumia koskevana kirjeenvaihtona arvonlisäveroilmoitukset sekä yrityksen tuloveroilmoitukset liitteineen. Ilmoitukset erittelyineen löytyvät NetCountorista.

Palkanlaskenta

 • Työaikalistat, jotka todentavat tuntipalkat ja ylityöt (D) 
 • Matkalaskut (E) 
 • Lääkärintodistukset (C) 
 • Provisiolistat (C) 
 • Ulosoton tositteet (C) 
 • Ay-jäsenyysasiakirjat (C) 

Tositteiden ohella palkanlaskennan aineistoon kuuluu liiketapahtumia koskevana kirjeenvaihtona tulorekisteri-ilmoitukset (palkkatietoilmoitus ja työnantajan erillisilmoitus), palkkakortit, palkkalista ja palkkasuoritusten yhdistelmä. Nämä löytyvät Palkixesta (B).

Kuvaus säilytyspaikoista ja -muodoista

A NetCountor Oy:n NetCountor-ohjelmisto pilvipalveluna. Tili-Ahmatin ja NetCountorin sopimus 453 per 7.3.2017. Tili-Ahmatti hoitaa järjestelmän pääkäyttäjätoimet ja hallinnoi käyttäjiä. 

B Palkkaohjelmistotalo Oy:n Palkix-palkanlaskentaohjelmisto pilvipalveluna. Penger Oy:n ja Palkkaohjelmistotalon sopimus per 4.6.2014. Tili-Ahmatti hoitaa järjestelmän pääkäyttäjätoimet ja hallinnoi käyttäjiä.

C Elina Oy:n MS365 pilvipalvelu. Tili-Ahmatin ja Elina Oy:n sopimus B-645 per 2.2.2018. Tili-Ahmatti on luonut asiakasyrityskohtaiset kansiot, joiden alle tilikausikohtaiset alakansiot, joiden alle aihealuekohteiset alakansiot. Kaikki aineistot on tallennettu PDF-muodossa. Palkanlaskennan aineistoihin pääsy on Tili-Ahmatilla ja Penger Oy:llä rajattu vain nimetyille palkanlaskennan henkilöille sekä Penger Oy:n toimitusjohtajalle. 

D Suomen Työaikajärjestelmät Oy:n Projektix-työaikajärjestelmä pilvipalveluna. Penger Oy:n ja Suomen Työaikajärjestelmät Oy:n sopimus per 5.5.2015. 

 • Työaikalain edellyttämä työaikakirjanpito hoidetaan Projektix-työaikajärjestelmässä. Ylityöt ja tuntipalkkaisten tunnit viedään liittymän kautta Palkixeen. Tositteena toimivat työaikalistat löytyvät Projektixista, jossa ne voidaan ajaa ajanjaksolta palkkalajeittain ja henkilöittäin

E Suomen Työaikajärjestelmät Oy:n Matkix-matkalaskujärjestelmä pilvipalveluna. Penger Oy:n ja Suomen Työaikajärjestelmät Oy:n sopimus per 5.5.2015.

 • Työntekijät tekevät matkalaskut Matkixella ja skannaavat kulukuitit Matkixeen. Maksettavat matkalaskut viedään liittymän kautta Palkixeen. Matkalaskut kuitteineen löytyvät Matkixista, jossa ne voidaan ajaa ajanjaksolta henkilöittäin tai matkalaskun kululajeittain
KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki