CTA Paikka
CTA Paikka

Työnjohdon ohjeistus ja epäillyt rikokset

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Janne Fredmanin erityisalana on taloushallintojärjestelmien tuotekehitys.
2.8.2023
Janne Fredman
Janne Fredman johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Toimin kirjanpitäjänä tilitoimistossa. Tilitoimiston toimitusjohtaja on antanut suullisesti ohjeita tehdä eräille asiakasyrityksille kirjauksia, joiden vahvasti epäilen olevan lainvastaisia. Mitä pitäisi tehdä? 

Vastaus:

Ensimmäiseksi pyydä ohjeistus kirjallisena. Jos saat sen kirjallisena, kysy vielä täsmennystä. Perustele miksi sinun mielestäsi ohjeistuksen noudattaminen johtaisi lain rikkomiseen. Jos saat tähän vastauksen: 

  • Jos asia osoittautuu mielestäsi lain mukaiseksi, niin voit mielestäsi jatkaa työsuhdetta 
  • Jos et saa vastausta tai vastauksen jälkeenkään et pidä kirjausratkaisuja lain mukaisina, suosittelen irtosanoutumista. Työnjohdon ohjeen noudattaminen ei vapauta sinua mahdollisesta rikosvastuusta. 

Perusprinsiippi on se, että kirjanpitäjä ei koskaan voi tehdä laittomaksi ymmärtämäänsä kirjausta ilman, että riski rikosvastuusta syntyy. Jos esimies antaa vain suullisia ohjeita, asia herättää epäilyjä siitä, että vastuu mahdollisesta rikoksesta pyritään kohdistamaan sinuun.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Katso kaikki