CTA Paikka
CTA Paikka

Vastaus kirjanpitolautakunnan lausuntoa KILA 1915/2014 koskevaan lisäkysymykseen

21.8.2014
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin, onko lausunnossa KILA 1915/2014 tarkoitettu toinen saatavaan kohdistuva panttaus merkittävä tilinpäätöksen liitetietoihin tilanteessa, jossa saman saatavan eri osuuteen kohdistuva toinen panttaus oli merkitty yhtiön tilinpäätöksen liitetietoihin.

Kirjanpitolautakunta vastasi viitaten lausuntoonsa KILA 1915/2014, että kirjanpitovelvollisen tehtävä on arvioida, mitä seikkoja se tilinpäätöksessään esittää. Asiassa on kyse kirjanpitovelvollisen omaan harkintaan perustuvasta lisäinformaatiosta tässäkin hakemuksessa tarkoitetussa asiassa. Kysymys tällaisen tiedon antamisen taikka antamatta jättämisen suhteesta tilinpäätökseltä edellytettävään oikean ja riittävän kuvan vaatimukseen KPL 3:2.1 § on näytöllinen.  Kirjanpitolautakunta ei voi ottaa siihen kantaa, koska näyttökysymysten ratkaisu ei kuulu lautakunnalle. Riita-asioissa näytölliset kysymykset kuuluvat tuomioistuimen ratkaistaviksi.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki