Kalastuskunnan kirjanpitovelvollisuus

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Vuoden 2000 alussa tuli voimaan laki yhteisaluelain muuttamisesta (686/2000). Laissa ja sen perusteluissa on myös kirjanpitoa koskevia määräyksiä ja kannanottoja.

Liike- tai ammattitoimintaa harjoittava osakaskunta on kirjanpitolain tarkoittama kirjanpitovelvollinen. Sen on noudatettava kirjanpitolakia sellaisenaan.

Jos osakasakunta ei harjoita liike- tai ammattitoimintaa, kirjanpitolaki ei sitä koske. Tällaisen yhteisön on järjestettävä kirjanpitonsa niin, että osakaskunnan saamat tulot ja maksamat menot mukaan lukien korot ja mahdolliset verot selviävät siitä ainakin maksuperusteisesti. Osakaskunnan tulee pitää kirjaa kassatapahtumistaan niin, että merkintöjen yhteys niiden perustana oleviin tositteisiin voidaan vaikeuksitta todeta aineiston koko säilytysajan. Kirjanpidossa voidaan hyödyntää pankin antamia tiliotteita. Jos osakaskunta ei harjoita liike- tai ammattitoimintaa, sen ei tarvitse laatia tilinpäätöstä.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki