Työsuojeluviranomaiselle laajemmin tietoja tulorekisteristä

25.11.2021 Kuva iStock

Tulorekisteristä saatavia tietoja on mahdollista hyödyntää myös työpaikkojen työolosuhteiden valvonnassa, kun lakimuutos toi työsuojeluviranomaiselle oikeuden saada salassa pidettäviä tietoja aiempaa laajemmin. ­Muutoksella edistetään työolosuhdevalvonnan kohdentamista sekä yksittäistapauksien selvittämistä (HE 94/2021). Muutokset tulivat voimaan 15.11.2021.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki