Paikallinen sopiminen etenee

7.5.2024 Kuva iStock

Hallituksen esitysluonnoksessa paikallisesta sopimisesta ehdotetaan, että myös järjestäytymättömillä työpaikoilla voisi soveltaa työlainsäädännön mahdollistavia työehtosopimuksissa olevia paikallisen sopimisen määräyksiä. Nykyisin ne ovat pääsääntöisesti vain työnantajaliittoon kuuluvien järjestäytyneiden työnantajien käytettävissä. Lisäksi mahdollisuus tuotaisiin myös työnantajakohtaisiin työehtosopimuksiin.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että paikallisen sopimuksen voisi työntekijäpuolella tehdä luottamusmiehen lisäksi luottamusvaltuutettu tai työehtosopimuksen piirissä oleva henkilöstö yhdessä, ellen työehtosopimuksen mukaista luottamusmiestä ole työpaikalla valittu eikä työehtosopimuksessa ole muuta sovittu luottamusmiehen puuttuessa. Lisäksi työntekijäpuolta edustavana sopijapuolena voisi olla myös valtakunnallisen työntekijäyhdistyksen jäsenyhdistys. Sopimusosapuolen muutos koskisi työnantajaliittoon kuuluvia ja kuulumattomia työnantajayrityksiä.

Paikallisen sopimisen uudistusta valmistellut kolmikantainen työryhmä ei ollut työssään yksimielinen. Lausuntokierroksella annettiin 53 toisistaan huomattavasti eriävää lausuntoa, myös lain voimaantulon ajankohdasta. Lausuntokierros päättyi huhtikuussa ja hallituksen esityksen arvioitu antamisaika on kesäkuussa 2024.

Esitysluonnoksessa esitetään muutoksia, jotka koskevat työehtosopimuslakia, työsopimuslakia, merityösopimuslakia, työaikalakia, vuosilomalakia, yhteistoimintalakia ja opintovapaalakia. Muutosten tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti tehdä paikallisesta sopimisesta mahdollista yhdenvertaisesti kaikissa yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon tai millainen työntekijöiden edustus yrityksessä on. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2025 alusta alkaen.

JuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki