Tilin­tarkastusta kos­kevissa velvoit­teissa runsaasti laimin­lyöntejä

9.10.2023 Kuva iStock

Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön tuore tutkimus paljastaa huomattavan määrän laiminlyöntejä siinä, miten pienet ja keskisuuret yritykset noudattavat tilintarkastusvelvoitteitaan. Tutkimuksen kohteena oli yli 50 000 yritystä. Tulokset osoittavat, että lähes 40 prosentilla pienistä tai keskisuurista suomalaisyhtiöstä on puutteita tilintarkastusvelvoitteiden noudattamisessa. 30 prosentilla yhtiöistä jäi hoitamatta tilintarkastuskertomuksen rekisteröintivelvoite kaupparekisteriin, 19 prosentilla ei ollut rekisteröityä tilintarkastajaa ja seitsemän prosenttia antoi tilintarkastuksesta virheellistä tietoa veroilmoituksella. Tutkimuksen mukaan ne yhtiöt, jotka ovat verotuksen näkökulmasta riskisiä, laiminlyövät myös tilintarkastusta koskevia velvoitteita todennäköisemmin kuin muut.

Harmaan talouden selvitysyksikkö on laajentamassa tutkimustaan muihin mielenkiintoisiin näkökulmiin. Tutki­muksen kohteena ovat esimerkiksi yhtiön hallinnon erityispiirteet ja taloushallinnon organisointimallit sekä näiden kytkös verotuksessa kohdattuihin riskeihin ja ongelmiin. Julkaisemme koko tutkimuksen valmistuttua havainnoista koosteen Tilisanomissa. Tutkimuksen tähänastisista tuloksista voit lukea vero.fi:n sivuilta. 

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki