Liikunta- ja kulttuuri­etua voi nyt käyttää myös kulttuuri­tapahtumien etä­osallistu­miseen

19.8.2021 Kuva iStock

Tuloverolakia on muutettu, jotta liikunta- ja kulttuurietua voi käyttää myös kulttuuritapahtumien etäosallistumiseen verkon äärellä. Liikunnan osalta tämä on ollut mahdollista jo aiemmin eli etua voinut käyttää erilaisiin etäyhteyden avulla järjestettyyn liikuntatoimintaan. Sen sijaan kulttuuriedun osalta Verohallinnon ohjeistuksessa tuloverolain 69 pykälän säännöksiä on sovellettu sanamuodon mukaisesti siten, että edun käyttäminen on edellyttänyt fyysistä käyntiä kulttuuritilaisuuksissa tai tapahtumissa. Lakimuutos tuli voimaan 16.7.2017 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki