CTA Paikka
CTA Paikka

Kausi­työ­lakiin muutoksia pikaisella aika­taululla

4.3.2021 Kuva iStock

Muutosesitys niin sanottuun kausi­työlakiin, eli Lakiin ­kolmansien maiden kansalaisten ­maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausi­työntekijöinä työskentelyä ­varten, annettiin joulukuussa ­eduskun­nalle. Hallituksen esitys (HE 252/2020) antaisi kausityöntekijälle mahdollisuuden vaihtaa työnantajaa sinä aikana, kun tämä on Suomessa. Aiemman työnantajan palvelukseen aiempaan työhön Suomeen palaavan kausityöntekijän ei tarvitsisi enää jatkossa esittää ­selvitystä työnteon edellytyksistä ja työehdoista. Työnantajalle tulisi ­helpotuksia työntekijätietojen ilmoittamisen osalta. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin ennen maatalouden satokauden alkamista vuonna 2021.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki