Yritysverotusta kehitetään

14.3.2006
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Tämän lehden ollessa menossa painoon odotetaan yritysverotuksen kehittämistyöryhmän raportin julkistamista. Yritysverotuksen kehittämistyöryhmän toimeksianto on liittynyt erityisesti tilinpäätöskäytännön ja osakeyhtiölainsäädännön muutoksista syntyviin verotuksen kehittämistarpeisiin.

Pohdittavana on ollut verotuksen ja kirjanpidon suhde, verotuksen poistojärjestelmän muutospaineet, realisoimattomien arvonnousujen ja -alennusten verokohtelu ja erilaisten voitonjakotapojen verokohtelu. Nämä kaikki kysymykset ovat yritystoiminnan kannalta merkittäviä. Tämän vuoksi työryhmän raporttia on odotettu suurella mielenkiinnolla.

Työryhmän työ on edennyt niin, että työstä ei ole juurikaan tihkunut tietoja elinkeinoelämän keskeisille edunvalvojillekaan. Yhden kuulemistilaisuuden järjestämistä ovat jotkin pitäneet lähinnä pakollisena, muodollisena kuviona, jotta myöhemmin voidaan sanoa, että asiasta on kuultu elinkeinoelämääkin. Verolakien valmistelu näyttää tältä osin etenevän perinteiseen tyyliin.

Suurimpana pelkona elinkeinoelämän kannalta on pidetty sitä, että verolakien tarkistuksen yhteydessä yritysten tai niiden omistajien verotusta kiristettäisiin.

Kirjanpidon IFRS-stanardardien synnyttämät muutospaineet koskevat vain kourallista yrityksiä eli lähinnä listayhtiöitä. Tämän vuoksi tulisikin olla tarkkana, ettei tämän varjolla monimutkaistettaisi tai kiristettäisi samalla kaikkien niiden yritysten verotusta, jotka laativat tilinpäätöksensä kuten ennenkin.

Verotuksen poistojärjestelmä kuuluu työryhmän työlistalle. Mielenkiintoinen kysymys on, kuinka käy poistojen kirjanpitosidonnaisuudelle toisaalta IFRS-tilinpäätöksen laativien ja toisaalta muiden yritysten osalta. Suurin pelko liittyy siihen, että poistojärjestelmän uudistaminen joko monimutkaistaisi poistokäsittelyä, kiristäisi verotusta tai tekisi näitä molempia.

Poistojärjestelmän uudistamisen suunta näyttää, minkälaista kannustinsignaalia halutaan antaa yrityksille ja niiden investoinneille. Poistojen merkitys taloudellisena kannustimena on tärkeä. Pienten yritysten osalta olennaista on, että poistojärjestelmästä ei tehdä “kehittämisen “ nimissä hallinnollisesti entistä työläämpää ja monimutkaisempaa.

Katsotaan, kuinka yritysverotuksen kehittämisessä käy. Kehitys-sana kun voidaan ymmärtää kovin monella tavalla.

Yritysten veroilmoitus-lomakkeet uusiksi

Yritysten veroilmoituslomakkeet uudistuvat niin, että tilikauden päättyessä vuonna 2006 veroilmoitukset tehdään jo uudistuneilla lomakkeilla. On vaikea sanoa, kuinka paljon lisätyötä uudet lomakkeet varsinkin alkuvaiheessa aiheuttavat. Sen verran uutta filosofiaa niihin liittyy, että lisätyöltä ei voi välttyä. Lomakkeiden ensiesittelyt verovelvollisille tehtiin vasta helmikuussa 2006. Veroilmoituslomakkeita koskeva asiantuntija-artikkeli on luettavissa tuoreeltaan lehden verkkosivuilla 20.3. osoitteessa www.tilisanomat.fi.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki