CTA Paikka
CTA Paikka

Tilintarkastus-
vapaaehtoiseksi pienille yrityksille

15.5.2007
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Uusi tilintarkastuslaki tulee voimaan 1.7.2007 lukien. Lain valmisteluvaiheeseen liittyi voimakasta lobbausta ja eduskuntakäsittelyn loppumetreillä melko lailla hallitsematonta ja maallikkomaista poliittista debattia. Lain voimaantuloa jouduttin siirtämään vuoden 2007 alusta puolella vuodella.

Pienimmät kirjanpitovelvolliset vapautuvat pakollisesta tilintarkastuksesta ja siirtymäkauden jälkeen maallikkotilintarkastus jää historiaan. Lain ns. 1-2-3 -säännön mukaan vapautus edellyttää, että seuraavista kolmesta raja-arvosta kaksi jää täyttymättä: tase100 tuhatta euroa, liikevaihto 200 tuhatta euroa ja henkilöstön määrä kolme. EU-maiden vertailussa Suomen rajat asettuivat vapautukseen päätyneiden luokassa kaikkein alimmiksi. Edellisenä vuonna Tanska otti käyttöön rajat, jotka olivat kaksi kertaa korkeammat ja muun muassa Englannissa rajat ovat monikertaisesti korkeammat.

Rajan alhaisuus aiheuttaa tuhansille uusille yrityksille pakon siirtyä siirtymäkauden jälkeen käyttämään ammattitilintarkastajaa, koska ammattitilintarkastajan käyttöpakkoraja aleni tuntuvasti aiemmasta laista. Miksi tilintarkastusrajat Suomessa asettuivat näin alas verrattuna moniin muihin EU-maihin verrattuna? Yrittäjän itsensä kannalta on sinänsä tärkeää, että taloushallintoa mukaanlukien kirjanpito ja tilinpäätökset tarkastelee jossain vaiheessa alansa ammattilainen.

Viime vuosien kehitys on tuonut taloushallinnon toteutukseen kirjanpitoineen, tilinpäätöksineen ja veroasioineen yhä vahvemmin alan ammattilaiset. Taloushallinnon ulkoistus osaaviin tilitoimistoihin on viime aikoina kasvanut entisestään: eri selvitysten mukaan yli 90 prosenttia yrityksistä on ulkoistanut taloushallintoaan ainakin joiltakin osin tilitoimistoihin ja näistä auktorisoitujen tilitoimistojen asiakkaina on 120000 asiakasta pienyrityksistä listayhtiöihin.

Taloushallinnon asiantuntijatyö perustuu tilitoimiston sitoutumiseen alan eettisiin pelisääntöihin, rautaiseen taloushallinnon asiantuntemukseen ja päivittäiseen yhteistyöhön talousasioiden hoidossa. Tilitoimistojen auktorisointijärjestelmän myötä on tilitoimistoalalle luotu järjestelmä, joka edellyttää toimijoilta muun muassa riittävää osaamista ja koulutusta, tietojen ja taitojen jatkuvaa ylläpitoa ja eettisiin toimintapoihin sitoutumista.

Näin vaativalla ja vapaalla toimialalla on joukossa niitäkin, joiden edellytykset ammattimaiselle toiminnalle eivät ole riittävällä tasolla. Parasta yritykselle ja yrittäjän oikeusturvalle on tietysti tilanne, jossa taloushallinnon tekeminen on osaavissa ammattimaisissa ja eettisesti kestävällä tavalla toimivien käsissä.

Lisäksi on vielä paljon yrityksiä, joissa taloushallinnon hoidosta yritetään selvitä maallikkovoimin kovan yrittämisen ohessa. Tällöin voidaan asiantuntijan käytöllä ehkäistä osaamattomuudesta johtuvia suuriakin vahinkoja.

Tilintarkastajasta saatetaan luopua monissa pienissä yrityksissä. Tulee yhä tärkeämmäksi se, että näissä yrityksissä yrityksen taloushallinnosta vastaa ammattilainen, useimmiten osaava tilitoimisto, ammattitaitoinen ja vastuunsa kantava alansa asiantuntija. Tämä asettaa tilitoimiston osaamiselle ja ammattimaisuudelle entistä suurempia vaatimuksia. Kehittämisen paikka monille.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki