CTA Paikka
CTA Paikka

Taloushallintoalan ammattilaisia arvostetaan

13.3.2012
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Taloushallinnon ja sen palveluiden kehitys on 2000-luvulla johtanut laskennan asiantuntijoiden tehtävien monipuolistumiseen ja vaatimustason kasvuun. Nopea ja jatkuva muutos asettaa taloushallinnon alalla työskenteleville paljon haasteita.

Yritystoiminnalle ja taloushallintoalan palveluja tuottaville tilitoimistoille on yhä tärkeämpää, että taloushallinnon tehtävissä toimiva henkilöstö on alan vaatimustason täyttäviä ammattilaisia. Niin rahoittajien, verottajan kuin muidenkin sidosryhmien tulee voida luottaa päätöksenteossaan asiakkaistaan tuotettuun taloustietoon, kuten tilinpäätöksiin, veroilmoituksiin ja muihin talousraportteihin. 

KLT-tutkinto yhdessä tilitoimistojen auktorisointijärjestelmän kanssa on alan itsensä luoma ”standardi” alan ammattilaisille. Järjestelmä luo vahvan ja luottamusta herättävän perustan koko alan osaamiselle ja laadulle.

Tällä alalla, jossa lainsäätäjä ei ole asettanut mitään osaamiseen ja pätevyyteen liittyviä vaatimuksia alan toimijoille, luotettava ulkopuolinen valvonta on keskeinen pätevyyden ja luotettavuuden varmistaja.

Luottamusta järjestelmää kohtaan lisää se, että KLT-tutkintoa valvovassa lautakunnassa ovat edustettuina keskeiset tahot, joille alan osaaminen ja laatu ovat tärkeitä, kuten asiantuntijat elinkeinoelämän keskusjärjestöistä, yliopistoista, korkeakouluista sekä vero- ja elinkeinohallinnosta.

KLT-tutkinnon suorittaneet henkilöt muodostavat alan osaamis- ja vaatimustason täyttävän ammattikunnan, jonka rooli alan palvelutoiminnassa ja sen ulkopuolellakin on yhä keskeisempää. Merkityksen kasvua kuvastaa se, että auktorisoitujen tilitoimistojen kirjanpitäjistä jo joka neljännellä on KLT-pätevyys ja yhteensä pätevyyden omaavia ammattilaisia on jo yli 2600.

Taloushallinnon ja laskentatoimen päivittäiseen käytännön tekemiseen liittyy paljon vaatimuksia. Lainsäätäjä asettaa omalta osaltaan paljon ja jatkuvasti muuttuvia lakisääteisiä vaatimuksia yrityksille ja näiden taloushallinnolle; samalla laskentatoimen hyödyntäminen yritysten päätöksenteossa ja tulevaisuuden rakentamisessa on yhä tärkeämpää.

Näiden vaatimusten asiantunteva hoitaminen niin kansallisella kuin yhä enemmän kansainväliselläkin tasolla asettaa ”standardeja” siitä, minkälaista osaamista ammattilaisilla pitää olla. Samalla asiakkaiden palveluodotukset kasvavat jatkuvasti.

Osaavan talouskumppanin kanssa tulevaisuutta on hyvä rakentaa. Hyvälle talousosaamiselle riittää kysyntää.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki